Kvalitu ovzduší ve Valmezu nejvíce ovlivňují lokální topeniště, Polsko a doprava
Kvalitu ovzduší ve Valmezu nejvíce ovlivňují lokální topeniště, Polsko a doprava
Ilustrační foto

Val. Meziříčí - Jaká je kvalita ovzduší ve Valašském Meziříčí a kdo je největším znečišťovatelem vzduchu ve městě? Nejen na tyto otázky dostali ve středu 20. listopadu odpověď návštěvníci přednášky, kterou pro veřejnost uspořádala radnice ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem (dále ČHMÚ).
   Kvalita ovzduší ve městě je dlouhodobě sledovaným a diskutovaným tématem. Zejména v zimním období zde totiž mohou nastat i několikadenní smogové situace. „Proto ve Valašském Meziříčí už od roku 2005 pravidelně probíhají měření kvality ovzduší a od roku 2013 zde máme měřící stanici Českého hydrometeorologického ústavu. Z výsledků měření víme, že největšími znečišťovateli paradoxně nejsou průmysl, ani místní chemička, jak se často uvádí, ale lokální topeniště a doprava,“ uvedla místostarostka Zdislava Odstrčilová.
   Vedoucí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ Jáchym Brzezina vysvětlil, jak je to možné. „Je velký rozdíl mezi nepříjemným zápachem a skutečně škodlivými látkami, na něž se během měření zaměřujeme. Ve Valašském Meziříčí se jedná zejména o suspendované částice PM10 - částice do aerodynamického průměru 10 µm a PM2,5 - částice do aerodynamického průměru 2,5 µm. Dále jsou to na ně vázané polyaromatické uhlovodíky, mezi něž patří i benzo[a]pyren, pro který je v legislativě definován imisní limit,“ popsal Brzezina. Posledně zmiňovaná látka je přitom silně karcinogenní, mutagenní a v České republice ji z 98,3 procent vytvářejí lokální topeniště. Dalším významným znečišťovatelem ovzduší ve Valašském Meziříčí je také doprava.
   Nejhorší situace ve městě je pak dle měření ČHMÚ pravidelně v zimním období. „V roce 2018 jsme zde zaznamenali 48 překročení hodnoty 24hodinového limitu pro suspendované částice PM10. To je zhruba polovina případů proti nejvíce znečištěným oblastem republiky v Moravskoslezském kraji a o 13 více, než je povolený počet překročení pro splnění limitu. Na vině byl v tomto případě zejména dálkový transport škodlivin z Polska, které patří k největším znečišťovatelům v Evropě, a také z Moravskoslezského kraje,“ pokračoval Jáchym Brzezina a uzavřel: „Dálkový transport škodlivin ovlivnit bohužel nedokážeme. Přispět ke snížení škodlivin v ovzduší ale mohou sami občané tím, že budou topit kvalitním palivem v dobře udržovaném kotli na tuhá paliva. Ten by měl splňovat alespoň emisní třídu V či požadavky na kotle EKODESIGN a úplně v nejlepším případě být na plyn či elektřinu. Situace ve Valašském Meziříčí však není nijak kritická. Pokud je zde vyhlášena smogová situace, jedná se zejména o doporučení pro astmatiky, osoby s dýchacími obtížemi a další ohrožené skupiny, aby omezili svůj pobyt a zejména namáhavé činnosti ve venkovním prostředí.“
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí