Vsetín už je připraven na nadcházející zimu
Vsetín už je připraven na nadcházející zimu
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Radní v úterý 12. listopadu schválili aktualizovaný plán zimní údržby komunikací ve městě Vsetín, který stanovuje rozsah, způsob a také lhůty pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti městských silnic a chodníků. Také příspěvková organizace Technické služby města Vsetína (TS), jež tyto činnosti zajišťuje, je už na zimu připravena a ve svém areálu má naskladněny desítky tun posypového materiálu – drti a soli.
   V rozpočtu města Vsetína je na zajištění schůdnosti a sjízdnosti městských komunikací, které specifikuje právě Plán zimní údržby, vyčleněno každoročně 5 – 8 milionů korun. Předminulá zima například byla vcelku příznivá, tehdy stála zimní údržba 5,5 milionu korun. Naopak uplynulou zimu bohatou jak na sníh, tak na střídající se teplejší a mrazivé dny, náklady na zimní údržbu dosáhly více než sedmi milionů korun.
   Ať už bude nadcházející zima jakákoli, TS jsou na ni připraveny a ve svých skladech už mají kolem 400 tun soli a 600 tun inertního posypového materiálu. „Solanku, která je ekologicky méně zatěžující pro životní prostředí, objednáváme vždy dle aktuální potřeby. Stejně tak v případě potřeby dokoupíme posypové materiály. Na zimu je také připravena technika i zaměstnanci,“ řekl ředitel TS Lubomír Střelec.
   Pracovníci TS budou kromě městských silnic a chodníků zajišťovat také úklid 90 autobusových zastávek, 82 přechodů pro chodce a asi pětadvaceti mostů a lávek. Do ulic již začali rozmisťovat více než stovku posypových nádob, které budou průběžně doplňovány. „Na ruční zimní údržbě se bude opět podílet nejméně desítka pracovníků zaměstnaných na veřejně prospěšné práce. Ti se budou starat o místa nepřístupná technice, jako jsou schodiště, lávky, mostky, vstupy z chodníků na přechody pro chodce, parkovací místa pro zdravotně postižené v centru města či přístupy k parkovacím automatům,“ uvedl starosta Jiří Růžička a dodal: „Vzhledem k nedostatku pracovníků na veřejně prospěšné práce zvažujeme také možnost využití brigádníků.“
   Během nadcházející zimy se TS budou starat o více než 196 kilometrů městských komunikací, z toho 106 kilometrů chodníků a přes 54 tisíc metrů čtverečných veřejných ploch. Do těch spadají i odstavné plochy či veřejná parkoviště na Sychrově či u OD Jednota. Oproti loňsku je plán zimní údržby nově rozšířen o další místa, jako například o chodníky a prostranství v okolí Smetanovy obchodní galerie, které jsou ve vlastnictví města.
   Ve Vsetíně je však i řada dalších komunikací, která nejsou ve vlastnictví města. O ty by se měli starat jejich správci. Úklid na silnicích II. a III. třídy v našem okrese zajišťuje společnost Správa a údržba silnic Valašska (SÚS). Ve Vsetíně jde především o ulice Generála Klapálka, Pod Pecníkem, Sychrov, Pod Zakopaniců, Palackého, Nádražní, Mosteckou včetně nadjezdu, ulici Jasenickou až po Zbrojovku, ulici 4. května, dále celý Semetín až po hájenku nebo o cestu z Dolní Jasenky až na Dušnou.
   Silnice I. třídy bude v okrese Vsetín a Zlín udržovat firma AVE CZ. V našem okolí se jedná zejména o tah od Nového Jičína přes Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč, až do Valašských Klobouk a cestu přes Sirákov ze Vsetína do Zlína.
Jiří Žůrek