Vítězný návrh soutěže na nový vizuální a komunikační styl města Rožnov můžete vidět v TIC
Vítězný návrh soutěže na nový vizuální a komunikační styl města Rožnov můžete vidět v TIC
foto: MěÚ Rožnov

Rožnov – Město Rožnov pod Radhoštěm již zná vítěze otevřené soutěže na nový vizuální styl. Vítězný návrh ze studia ReDesign byl v létě představen radě města a prezentován bude i na nejbližším zastupitelstvu města. Oficiální představení návrhu, ze kterého bude vycházet i grafický manuál, se uskuteční ve středu 15. září ve Ville Rosenaw za přítomnosti médií, odborné i široké veřejnosti. Vítěze soutěže, která trvala od loňského prosince, však mohou zájemci spatřit již o pár dní dříve, a sice na formou výstavy vybraných posterů, která se koná od 7. září v turistickém informačním centru na Masarykově náměstí.
   Na celkem jedenácti velkorozměrových panelech mohou zájemci ještě před oficiálním představením spatřit většinu důležitých prvků nového vizuálního stylu města Rožnov pod Radhoštěm. Na panelech v Íčku se nachází například hlavní vizuální prvek nového vizuálu – litera R s nakročenou nožičkou. Dále jsou součástí prezentace také informace k definování primárních barev, specifikace vlastního fontu, varianty logotypu, ukázky pikrogramů a některé panely znázorňují využití nového vizuálního stylu v aplikacích pro marketingové města a aplikaci na různé propagační předměty. Prezentace také obsahuje možnou implementaci nové vizuální komunikace do prostředí městských a příspěvkových organizací na příkladku Téčka (T-klubu).
   Oficiální představení nového vizuálu se uskutečnilo ve středu 15. září 2021 od 16:00 ve Ville Rosenaw za přítomnosti autorů návrhu, doc. MgA. Petra Krejzka a MgA. Kateřiny Šuterové. Pozvánku na představení najdete v kalendáři akcí města ZDE

O soutěži na nový vizuální styl
   O vítězném návrhu nového jednotného vizuálního stylu města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla odborná porota soutěže ve dvoukolové soutěži, která byla vyhlášena loni v prosinci a účastnilo se jí celkem 104 soutěžících. Vítězem se stala dvojice autorů Petr Krejzek a Kateřina Šuterová ze studia ReDesign. „Návrh loga a celého vizuálního stylu je proměnlivý v rámci dynamické identity. Přináší živý, zdánlivě nekonečný prostor pro tvorbu a podporuje tak budování atraktivní identity města při neomezeném způsobu použití. Jedná se o vizuální styl města, který je ve své celém spektru funkční, záměrně nepíšeme „logo“, jelikož zde již samotné logo města je vizuální styl,“ říká za hodnotící porotu její předsedkyně MgA. Věra Marešová.
   Kompletní informace k soutěži od začátku až do konce najdete na webu města na adrese www.roznov.cz/jvs.
Bc. Marek Havran, MěÚ Rožnov