Zrekonstruovaný zámek Kinských ve Valašském Meziříčí se otevírá. Nová expozice jej posouvá do 21. století
Zrekonstruovaný zámek Kinských ve Valašském Meziříčí se otevírá. Nová expozice jej posouvá do 21. století
foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí – V pátek 11. března Muzeum regionu Valašsko po 3 letech znovu otevře veřejnosti nově zrekonstruovaný zámek Kinských ve Valašském Meziříčí. K hlavním návštěvnickým lákadlům bude patřit moderní stálá expozice o vztahu člověka a přírody, která vsází na multimediální vychytávky a další současné trendy ve výstavnictví.

Rozsáhlá rekonstrukce zámku Kinských, která je největší investicí v historii Muzea regionu Valašsko, odstartovala v roce 2019. Loni v květnu byla dokončena stavební část, poté následovalo stěhování zhruba 400 tisíc sbírkových předmětů z dočasného azylu do nových depozitářů a v létě začala instalace stálé expozice. Ta je v mnoha směrech přelomová.

Muzeum opustilo původní koncepci sklo/gobelíny a vydalo se zcela novým směrem, který čerpá z jeho multioborového zaměření a navíc má velký potenciál přilákat širší spektrum návštěvníků. „Cílem je nabídnout nejen poznání, ale i zábavu a příjemný zážitek. Stálá expozice přibližuje historii regionu z pohledu různých oborů lidského vědění zasazených do kontextu vzájemného působení člověka a okolní přírody. Využívá moderní technologie tak, jak očekává návštěvník muzea ve 21. století,“ vysvětlil ředitel Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek.

Expozice sestává ze vzájemně propojených místností, které vás provedou jednotlivými epochami našich dějin i vývojem vztahu člověka a okolní přírody, od pravěku až po současnost. „Expozice je koncipována jako audiovizuální a multimediální, přičemž do virtuálních obsahů jsou graficky vloženy i samotné sbírkové předměty,“ uvedla kurátorka expozice Ivana Spitzer Ostřanská. K zásadním inovacím patří i nahrazení tradičních textových panelů velkoplošnými animacemi. „Rozehrávají se v nich příběhy člověka a krajiny. Postupující vizuální proměna krajiny se přitom odvíjí od mnohdy již zaniklých technologií i archaických výrobních a hospodářských postupů či zařízení, které bychom návštěvníkům jinak stěží představili,“ sdělil vedoucí odborného oddělení muzea Lukáš Spitzer. Dalším důležitým médiem v expozici jsou dotykové obrazovky s řadou edukačních her, které obsahově vycházející z tématu expozice a pobaví návštěvníky od nejmenších dětí až po odborníky.

Expozici má i řadu dalších vychytávek. Ústředním bodem barokní části je například velká audiovizuální projekce na pohyblivé terče, mezi které je možno vstoupit a nechat na sebe působit toto období vskutku všemi smysly. V poslední místnosti vás zase čeká komentované promítání na plastický model krajiny Valašska.

Kromě stálé expozice se mohou návštěvníci těšit také na nové výstavní prostory, místnosti pro edukaci, herny či sál pro kulturní vystoupení. Velkou obměnou prošla i díky podpoře firmy JDE oblíbená muzejní kavárna a nově přibylo například zázemí pro maminky s dětmi. Zámek Kinských bude od 11. března otevřen každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Další podrobnosti na www.muzeumvalassko.cz.

Jiří Koňařík, propagační pracovník Muzeum regionu Valašsko, p. o.