Divadelní představení „Mlčení“ připomene studentům výročí vypálení židovské synagogy
Divadelní představení „Mlčení“ připomene studentům výročí vypálení židovské synagogy
foto: DK Vsetín

Vsetín – Při příležitosti výročí vypálení židovské synagogy ve Vsetíně připravil Dům kultury Vsetín ve spolupráci se spolkem Na cestě speciální představení věnované studentům a pedagogům vsetínských základních a středních škol. Inscenaci s názvem MLČENÍ vyprávějící příběh židovské rodiny zahrají bývalí návštěvníci Centra Archa a příznivci a spolupracovníci spolku Na cestě. Dvě dopolední představení pro školy se konají v Divadle v Lidovém domě v pátek 18. března.

„Lidé se od druhé světové války nezměnili. Lidé se od žádné války nezměnili. Když pomineme aktivní tyrany a násilníky a odhlédneme od těch, na kterých je násilí pácháno, dělí se lidé stále na ty, kteří se zastanou, pomohou, zastaví se a promluví – a na ty, kteří mlčí,“ říká o hře její autorka Miriam Hurtová a dodává, že záměrem není přiblížit holokaust, ale ukázat jednání a postoje lidí v obecné rovině.

„Ten příběh je obecný. Je o nás všech a zapadá do každé doby. Spíš než o válce a genocidě je o strachu a odvaze, protože promluvit chce někdy odvahu, čin vyžaduje sebezapření, vyjít z mlčící většiny chce postavit se vlastnímu strachu,“ popisuje téma hry Miriam Hurtová, která připravila scénář. Režie hry se ujal Petr Filgas.

Dramatizaci znovu aktuálního tématu budou moci zhlédnout studenti Masarykova Gymnázia a Střední průmyslové školy strojnické a žáci základních škol Rokytnice a Sychrov. Představení se uskuteční pod záštitou místostarosty města Vsetín Tomáše Pifky, úvodní slovo bude mít ředitel Státního okresního archivu ve Vsetíně Tomáš Baletka, který příběh a vsetínské události vypálení synagogy zasadí do širších souvislostí.

Mgr. Veronika Ježíková, DK Vsetín