Padající hvězdy z karimatky a s čajem v ruce
Padající hvězdy z karimatky a s čajem v ruce
foto: Jiří Srba

Val. Meziříčí - Na Meziříčskou noc padajících hvězd pozve zdejší hvězdárna veřejnost ve středu 12. srpna od 21.30 h do půlnoci. Meteorický roj Perseid, nazývaných též Slzy svatého Vavřince, zájemci budou moci pozorovat za jasné oblohy pouhým okem – nejlépe na přinesené karimatce nebo dece, kterou si mohou rozložit v trávě na zahradě. O teplý čaj se postarají jejich hostitelé.
   „Začneme krátkým vyprávěním o Perseidách a projekcí na plátně,“ informuje odborný pracovník hvězdárny Jiří Srba, jenž bude podávat průběžný výklad i při samotném pozorování. Perseidy představují jeden z nejpoutavějších astronomických jevů, které lze na obloze sledovat. Za příznivých podmínek může vnímavý pozorovatel spatřit během noci desítky padajících hvězd.
   Na rozdíl od předchozích let, kdy komentované pozorování probíhalo o víkendu, letos se uskuteční uprostřed pracovního týdne. „V tento den odpoledne budou Perseidy na svém maximu, a večer by jich mohlo být vidět stále hodně. Kromě toho sledování noční oblohy nebude svým svitem rušit Měsíc,“ vysvětluje Srba.
   Souběžně s tímto bude ve hvězdárně probíhat běžné večerní pozorování pomocí dalekohledů. Lidé tak kromě Perseid mají šanci spatřit například planety Jupiter a Saturn a jiná vesmírná tělesa.
S ohledem na probíhající revitalizaci centrální části hvězdárenského parku prosíme návštěvníky, aby parkovali v okolí a nevjížděli do areálu autem.                                                                                  Mgr. Josef Beneš