Ohlédnutí za vsetínským povstáním nabízí virtuální výstava
Ohlédnutí za vsetínským povstáním nabízí virtuální výstava
Ilustrační foto z oslav osvobození Vsetína v květnu 2015

Vsetín - V pondělí 4. května 2020 uplynulo 75 let od události, na kterou se postupem času poněkud neprávem pozapomíná, tedy od vsetínského povstání proti německé okupaci v květnu 1945.
    Zůstává poněkud ve stínu větších událostí v Praze, Přerově, nicméně pomohlo uchránit velké majetkové hodnoty, které měly být zničeny při odchodu okupačních jednotek.
   Spolek přátel historie, z.s. chtěl letos v součinnosti s vedením města Vsetína, Odborem školství a kultury MěÚ, Domem kultury a Armádou České republiky tuto historickou událost důstojným způsobem připomenout.
   V důsledku nepříznivých okolností, v návaznosti na pandemii koronaviru, byly bez náhrady zrušeny více než půl roku připravované akce pro širokou veřejnost. Připravovala se například bojová ukázka klubů vojenské historie v Panské zahradě, které se měly v dobových uniformách s výstrojí a výzbrojí zúčastnit Spolek 4. prapor úderný, Klub vojenské historie Zlín, z.s., KVH Ostwind, z.s.. Součástí měla být prezentace velkého množství historické i současné vojenské techniky.
   Na akci měla navázat třítýdenní výstava s tématem vsetínského povstání v prostorách městského úřadu na Svárově.
   S ohledem na vzniklou situaci připravil Spolek přátel historie z.s. náhradou virtuální výstavu, kterou je možné shlédnout na: https://spolek-pratel-historie.webnode.cz/virtualni-vystava/
Mgr. Dušan Janiš