Nejvyšší zástupci kultury ze všech krajů České republiky jednali ve Zlíně
Nejvyšší zástupci kultury ze všech krajů České republiky jednali ve Zlíně
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Zlínský kraj navštívili 21. a 22. září krajští radní zodpovědní za oblast kultury a jejich zástupci z celé České republiky. Kulturní komise Rady Asociace krajů ČR se na dvoudenním jednání ve Zlíně zabývala zákonodárnou a dotační politikou, řešila digitalizaci v paměťových organizacích, koncepci památkové péče a diskutovalo se rovněž o instalaci fotovoltaických zařízení nejen na památkově chráněné objekty.

„Členy komise jsme seznámili se zákonodárnou iniciativou Zlínského kraje, jejímž předmětem je novela zákona o státní památkové péči, kterou by se památkové rezervace, památkové zóny a ochranná pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny mohly stát účelovými územními prvky. Představili jsme pro Zlínský kraj speciálně vyvíjený systém evidence sbírkových předmětů v paměťových institucích a společně jsme připravili výzvu směrem k vládě, aby do rozpočtu pro kulturu šlo jedno procento ze státního rozpočtu,“ uvedla radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová.

Členové komise pak společně navštívili slavné vily Zlínského kraje, Památník Tomáše Bati, stavby architektky Evy Jiřičné, Baťův mrakodrap i moderní expozice ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU.

Soňa Ličková, tisková mluvčí Zlínského kraje