Na Vsetínském krpci se opět utkají nejlepší „odzemkáři“
Na Vsetínském krpci se opět utkají nejlepší „odzemkáři“

Vsetín - Odzemek je charakteristickou a důležitou složkou mužského tanečního projevu na Valašsku. Je výrazem regionální příslušnosti, tanečního umění, síly a obratnosti tanečníka. Současně je tento tanec zařazen na Seznamu nehmotného kulturního dědictví České republiky.
   Programová rada festivalu Vsetínský krpec 2018, ve snaze podpořit úsilí o zachování a rozvoj tohoto tance v soudobých podmínkách, se rozhodla uspořádat i v rámci letošního ročníku soutěž MEMORIÁL DUŠANA RŮŽIČKY - „O nejlepšího tanečníka valašského odzemku a obuškového“.
   Soutěžní vystoupení, které se uskuteční v sobotu 30. června 2018 od 10.00 hodin v Panské zahradě, bude hodnotit odborná sedmičlenná porota. Taneční soutěž doprovodí Cimbálová muzika Kordulka ze Vsetína.
   Věříme, že se valašský odzemek opět na Vsetínském krpci 2018 představí i v letošním roce v celém svém bohatství, rozmanitosti a kráse.
Mgr. Klára Blažková, PR Manager Dům kultury Vsetín s r. o.