Mezinárodní bienále Interfotoklub Vsetín zná vítěze
Mezinárodní bienále Interfotoklub Vsetín zná vítěze
foto: DK Vsetín

Vsetín – V sobotu 12. listopadu 2022 se v Malém sále domu kultury ve Vsetíně setkala porota, aby vyhodnotila nejlepší fotografie přihlášené do 32. ročníku mezinárodního fotografického bienále INTERFOTOKLUB VSETÍN 2022. Do třech soutěžních sekcích – černobílá digitální fotografie na volné téma, barevná digitální fotografie na volné téma a černobílá a barevná digitální fotografie na volné téma pro fotokluby a fotoskupiny bylo přihlášeno celkem 470 fotografií od 49 autorů z 18 zemí světa. Své kolekce přihlásilo celkem 10 fotoklubů.

Hodnocení fotografií byl přítomen také čestný prezident soutěže prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr. h. c., jenž byl s finálním výběrem spokojen. „Letošní soutěž měla výbornou úroveň. Sešlo se na ní velké množství kvalitních fotografií. Velmi dobře byly zastoupeny všechny fotografické oblasti. Organizace soutěže byla rovněž perfektní. Věřme, že soutěž bude stále takto podporována,“ zhodnotil letošní ročník soutěže prezident Jindřich Štreit.

Výstava Interfotoklub Vsetín 2022 bude v měsících březnu a dubnu 2023 umístěna v Galerii Stará radnice ve Vsetíně a na vsetínském zámku, organizátoři připravují opět také kvalitní katalog v papírové i digitální podobě. „Velmi děkujeme všem zúčastněným fotografům a fotoklubům za přízeň a všem oceněným gratulujeme,“ za pořadatele soutěže doplnil Zdeněk Holoubek, produkční Domu kultury ve Vsetíně.

Své hodnocení připojil také předseda poroty Interfotoklubu 2022 Garik Avanesian: „Soutěže Interfotoklub si nesmírně vážím, protože dává velký prostor celým fotoklubům a jako jedna z mála stále drží vysokou laťku ve formě tištěného katalogu pro všechny účastníky. Práce poroty byla opět náročná, ale i odpovědná.“ Právě výsledky práce jsou základem i startem pro celou prezentaci soutěže Interfotoklub, ať již ve formě katalogu nebo slavnostního předávání cen spolu s otevřením rozsáhlé výstavy prací soutěžících autorů. „Věřím, že i tentokrát budou zájemci a diváci potěšeni kvalitou stejně jako porota a v příštím ročníku se účast soutěžících ještě navýší,“ doplnil předseda poroty soutěže Garik Avanesian.

Mgr. Veronika Ježíková, DK Vsetín