Krajská galerie chystá modernizaci své stálé expozice
Krajská galerie chystá modernizaci své stálé expozice
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Zahájení projektové přípravy akce „Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“ odsouhlasili krajští radní. Předmětem projektu má být obsahová obměna stálé expozice krajské galerie. Počítá se při tom se zásahem do architektury výstavních prvků i uspořádání celého prostoru.
   „Součástí nové expozice budou také edukační zóny, multimédia a prvky virtuální reality. To si vyžádá související stavební úpravy, konkrétně výměnu paneláže, elektrických rozvodů, přestavění systému předmětové ochrany, podlahy nebo úpravu a doplnění systému osvětlení,“ informovala radní Zlínského kraje pro oblast kultury Zuzana Fišerová s tím, že předpokládané náklady projektu jsou 11,9 milionu korun.
   Realizace akce je podmíněna získáním dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021–2027. Vyhlášení výzvy se předpokládá na jaře 2022. Součástí žádosti o dotaci je i projektová dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení, a proto je nutné bezodkladně zahájit projektovou přípravu již nyní, a to zpracováním objemové studie – libreta. Tato studie bude podkladem pro přípravu další dokumentace k žádosti o dotaci.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje