Kraj ocení aktivní knihovny i knihovníky
Kraj ocení aktivní knihovny i knihovníky
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Kraj v letošním roce opět ocení kvalitní práci knihoven a knihovníků. Rozhodla o tom Rada Zlínského kraje, která schválila výzvu k zasílání návrhů.
   „Chceme tradičně poukázat na záslužnost práce veřejných knihoven a jejich přínos nejen v oblasti informačních služeb, ale také jejich významný vliv na rozvoj kulturního i společenského života v obcích a městech našeho regionu. Kromě knihoven jako organizací oceníme i knihovníky – jednotlivce,“ sdělil radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, mládež a sport.
V kategorii „knihovna“ budou zohledněna nejen statistická kritéria, jako je počet uživatelů, výpůjček a kulturně- vzdělávacích akcí, ale také vzhled a vybavení knihovny, péče o literární dědictví a komunitní činnost.
   V kategorii „knihovník“ se hodnotí dlouhodobá vynikající práce a mimořádné aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven.
   Uzávěrka nominací je 22. května, do kdy je potřeba návrhy zaslat v listinné podobě do Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.
   Nominační formuláře jsou zveřejněny na webu Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz
v sekci „kultura“ a také na stránkách knihovny: www.kfbz.cz.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje