Kraj chce podpořit projekt 100 LET ZLÍNSKÉHO DESIGNU
Kraj chce podpořit projekt 100 LET ZLÍNSKÉHO DESIGNU
foto: Zlin Design Week

Zlínský kraj – Částkou 250 tisíc korun chce vedení Zlínského kraje podpořit projekt 100 LET ZLÍNSKÉHO DESIGNU, který pořádá Zlínský kreativní klastr ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně. Návrhem Rady Zlínského kraje se bude zabývat krajské zastupitelstvo na svém květnovém zasedání.

„Dotací ve výši čtvrt milionů chceme podpořit tento projekt, protože poukazuje nejen na význam zlínského průmyslového designu, ale také na silnou tradici kreativních odvětví ve Zlínském kraji. Duch tvořivosti je pro náš region typický a určitě k němu přispívají studijní programy vyučované na Univerzitě Tomáše Bati i činnost Zlínského kreativního klastru, který vznikl jako vůbec první klastr v České republice, zaměřený právě na kreativní průmysl,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Cílem projektu 100 LET ZLÍNSKÉHO DESIGNU je podpořit rozvoj podnikání v kreativních oborech, kdy se potkávají odborníci z oblasti průmyslového designu i budoucí návrháři studující v současné době na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.

Jak uvádí webové stránky projektu 100 LET ZLÍNSKÉHO DESIGNU www.100zd.cz, „Tato iniciativa se zaměřuje na reflexi fenoménu zlínského průmyslového designu, jehož počátky byly položeny již v rozvíjející se firmě Baťa mezi světovými válkami. Za cíl má představit pomyslné rodinné stříbro nejen Zlína a jeho regionu, které zformovalo důležité podhoubí i pro dnešní vzdělávání mladých návrhářů. Design je jednou ze základních činností, které významně ovlivňují kvalitu našeho života a tento projekt má za cíl připomenout nejen jeho kořeny, historickou genezi oboru a důležité osobnosti s ním spojené, ale zároveň reflektovat i současný stav.“

Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje