Ivo Jahelka ve Zvonice na Soláni
Ivo Jahelka ve Zvonice na Soláni

Soláň - Sdružení pro rozvoj Soláně zve na sobotu 2. března na recitál Ivo Jahelky složený z písniček a mluveného slova, který je tématicky zaměřen na soudní případy a právní problematiku,
podávanou zábavnou formou. „ Písničky zpod taláru“ začínají ve Zvonici nan Soláni o půl čtvrté.
Alena Vašutová, Sdružení pro rozvoj Soláně