Dvěma miliony podpoří kraj kulturní aktivity a akce regionálního významu
Dvěma miliony podpoří kraj kulturní aktivity a akce regionálního významu
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Kraj vyhlásil druhé kolo Programu na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu, na jejichž uskutečnění uvolní až 2 miliony korun. Pořadatelé akcí s termínem konání od 1. července do 31. prosince 2022 mohou žádat o dotace do 13. května.

„Cílem programu je rozvoj významných kulturních aktivit, které pomáhají propagovat náš kraj. O dotace mohou žádat například organizátoři nekomerčních festivalů a přehlídek, pořadatelé kulturně zaměřených soutěží i výstav. Dotacemi chceme podpořit zachování i další rozvoj kulturního života ve Zlínském kraji,“ upřesnila Zuzana Fišerová, radní pro kulturu a školství.

Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu byl rozdělen na dvě kola s celkovou částkou 5 milionů korun. Ve druhém kole budou mezi žadatele rozděleny 2 miliony korun, přičemž přidělená dotace může být ve výši 10 tisíc až 60 tisíc korun.

Pořadatelé akcí mohou o dotace žádat do 13. května. V této lhůtě je nutné žádost doručit na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor kultury a památkové péče, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, případně zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).

Veškeré potřebné dokumenty k podání žádosti jsou dostupné na webu Zlínského kraje: KUL01-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu - 2. KOLO | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz)

Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje