Muzeum zve na nové virtuální výstavy
Muzeum zve na nové virtuální výstavy
foto: Muzeum regionu Valašsko, p. o.

Valašsko - O tři nové tituly se rozrostla on-line sekce Virtuální výstavy na webových stránkách Muzea regionu Valašsko. Prohlédnout si můžete unikátní historické tisky s jarmarečními písněmi, regionální archeologické nálezy pravěké keramiky a ukázky ze sbírek významného ornitologa první poloviny 20. století Ferdinanda Hradila z Kelče.

Poslyště písně přehrozné i milostné…
   V archivu Muzea regionu Valašsko se nachází přes 700 historických štočků s texty jarmarečních písní. Vy si můžete některé z nich prohlédnout v rámci nové virtuální výstavy Poslyšte písně přehrozné i milostné... Drobné tisky, většinou o dvou až čtyřech listech, byly v českých zemích vydávány od 17. století. Titulní stránky zdobily drobné dřevoryty vztahující se k textu uvnitř. Samotné písničky lze v jistém slova smyslu považovat za předchůdce dnešního bulváru, neboť k jejich oblíbeným námětům patřily i nejrůznější senzace nebo výjimečné události. S rozšířením denního tisku na přelomu 19. a 20. století však ztratily na přitažlivosti a stejně jako toulaví písničkáři, kteří jejich obsah osobitě zprostředkovávali na jarmarcích, postupně vymizely.

Pravěk I. – keramika
   Další nová virtuální výstava vám slovem i obrazem přiblíží některé zajímavé archeologické nálezy pravěké keramiky na Kelečsku a Valašskomeziříčsku. Nejstarší hliněný výrobek v oblasti reprezentují dva fragmenty pravděpodobně z počátku eneolitu (3 800 – 3 400 př. n. l.), objevené v obci Podolí. Za vrchol keramické produkce, co do kvality i kvantity nálezů, lze označit výrobky z období popelnicových polí, respektive jeho tří po sobě následujících kultur – lužické, slezské a platenické (1 400 – 300 př. n. l.). Zde kromě reprezentativního souboru z vícera pohřebišť, mezi kterými dominuje sada z Krásna nad Bečvou, zaujme i nález z minulého roku, kdy byla na katastru Lešné a Lhotky nad Bečvou objevena část osady této kultury a mezi odkrytými objekty bylo i pyrotechnické zařízení, které jsme interpretovali jako keramickou pec.

Sbírky Ferdinanda Hradila
   Letos v říjnu jsme si připomněli 60. výročí úmrtí kelečského rodáka (nar. 1870), významného ornitologa, entomologa a sběratele Ferdinanda Hradila. Profesí soukromý hospodář se po velkou část života zabýval sledováním, lovem a preparováním ptáků. V Muzeu regionu Valašsko je zachovaná větší část jeho sbírky – 377 kusů preparátů zastupujících 209 druhů a 17 ptačích řádů z okolí Kelče, Komárovic a Fryčovic. O zbývající pětinu exponátů, čítající hlavně cizokrajné druhy, pečuje Slezské muzeum v Opavě. Sbírka v obou muzeích patří k nejvýznamnějším na Moravě. Součástí Hradilovy sběratelské činnosti byli také motýli a brouci vyskytujících se v okolí Kelče a Fryčovic. Vlastnil i bohatou sbírku exotických motýlů. Zachovala se také část jeho herbáře, který kdysi obsahoval stovky ručně číslovaných stránek s nalepenými vylisovanými rostlinami.

Virtuální výstavy naleznete na hlavní stránce www.muzeumvalassko.cz a v sekci Pro návštěvníky. Sledujte také Facebook Muzeum regionu Valašsko.
Jiří Koňařík, propagační pracovník Muzeum regionu Valašsko, p. o.