Archeolog muzea odkryl středověké poklady Kelče
Archeolog muzea odkryl středověké poklady Kelče
foto: Muzeum regionu Valašsko, p. o.

Kelč - Řadu historicky cenných nálezů přinesl takzvaný předstihový archeologický výzkum v centru Kelče, který provedl před nedávnem tým Samuela Španihela z Muzea regionu Valašsko. V příštím roce budou vykopávky v této výjimečné lokalitě pokračovat.
   Město Kelč představuje unikátní středověký urbanistický celek, jenž svým významem výrazně přesahuje hranice regionu. Dosud byla jeho středověká historie popsána pouze z písemných pramenů. To ale nyní změnil archeologický výzkum, který byl nařízen na prostranství mezi hasičským domem, náměstím a kostelem sv. Kateřiny kvůli chystané stavbě prodejny potravin.
   Tým Muzea regionu Valašsko, které má pověření vykonávat archeologické výzkumy v okrese Vsetín, objevil v podlažních vrstvách historické skvosty z období středověku. „Narazili jsme na kolekci keramiky, zvířecí kosti, část koženého opasku hanzovního původu i zbytky dřevěných konstrukcí. K zajímavým exponátům patřila také stříbrná mince uherského krále Matyáše Korvína z roku 1461. Vzhledem k výraznému poškození přitom nelze vyloučit, že jde o dobové falzum,“ uvedl archeolog Muzea regionu Valašsko Samuel Španihel.
   Podle jednotlivých fragmentů lze usuzovat, že archeologové objevili část středověkého opevnění, o jehož existenci se dosud nevědělo. Jediná písemná zmínka, která s ním nějak souvisí, pochází z roku 1389. Olomoucký biskup Mikuláš z Riesenburka v ní slibuje převést na zdejší měšťany tzv. právo odúmrti (převod pozůstalosti po zemřelém v případě, že neměl mužského dědice), pokud vybudují opevnění na své náklady. „Historické prameny už pak ale dál o této události ani existenci opevnění nemluví,“ sdělil Španihel.
   Archeologický průzkum v Kelči bude pokračovat i v příštím roce, a to ještě v mnohem větší míře. „Sondy budou vytyčeny i v místech, kde dosud stojí objekty a mají být asanovány,“ doplnil archeolog muzea. Další podrobnosti najdete na stránkách www.muzeumvalassko.cz.
Jiří Koňařík, propagační pracovník Muzeum regionu Valašsko, p. o.