Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě se otevírá prvním návštěvníkům
Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě se otevírá prvním návštěvníkům
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Na expozice přibližující atraktivní formou dobu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, Velké Moravy, ale i pravěku, láká mimo jiné Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě, které své brány veřejnosti otevřelo ve čtvrtek 1. září. Po rekonstrukci zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a revitalizaci hospodářského dvora v Rymicích jde o další významný investiční projekt Zlínského kraje a jeho příspěvkových organizací v oblasti kultury, který se podařilo realizovat díky úspěšnému čerpání peněz z evropských fondů. Posledním z projektů je obnova Ploštiny, která by měla být dokončena v březnu příštího roku.

Moderní zázemí pro archeology, depozitáře, odbornou knihovnu, prezentační sál, ale především zbrusu nové expozice nabízí Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě, které dnes bylo slavnostně otevřeno a už zítra přivítá první návštěvníky z řad veřejnosti. Nová třípatrová budova vznikla v těsné blízkosti současného Památníku Velké Moravy. Iniciátorem a realizátorem projektu Cyrilometodějského centra bylo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, investorem Zlínský kraj, který muzeum zřizuje. Slavnostního otevření se zúčastnili členové Rady Zlínského kraje Hana Ančincová, Lubomír Traub, Zuzana Fišerová, Zbyněk Fojtíček a Jiří Jaroš.

„Mám velkou radost z toho, že se podařilo zdárně dokončit tento nádherný objekt. Věřím, že nové expozice, jež atraktivní a moderní formou nabízejí zábavu i poučení, se budou příchozím návštěvníkům líbit. Chci poděkovat všem, kteří se na této velké investici podíleli a zároveň popřát hodně sil těm, kdo budou mít na starosti celý chod Cyrilometodějského centra včetně péče o sbírky. Jde o jednu ze čtyř velkých investičních akcí z oblasti kultury, s nimiž Zlínský kraj uspěl při žádosti o evropské dotace a na něž dohromady získal 380 milionů korun. Zařadili jsme se tím na přední příčky těch, kteří kulturu opravdu ctí a podporují,“ uvedla Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro kulturu s tím, že rekonstrukce zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a revitalizace hospodářského dvora v Rymicích už byly úspěšně dokončeny v prvním pololetí letošního roku a poslední z velkých projektů – obnova památníku Ploština – by měl být završen v březnu 2023.

„Cyrilometodějské centrum nabízí komplexní a současně jedinečný pohled nejen na období Velké Moravy, ale i stopy a odkazy našich předků, kteří tato místa obývali několik desítek tisíc let před současností. Stává se také významnou součástí budované Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje a její výkladní skříní,“ doplnil Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Na co se návštěvníci od 1. září mohou těšit? V rámci jedné vstupenky zavítají do nové přístavby s dvěma novými expozičními sály a zázemím, ale také do stávající expozice Velká Morava, která otevírá pohled nejen na základy hřbitovního kostela z 9. století, ale i hroby a archeologické nálezy. Při přípravě a tvorbě nových expozic měl hlavní slovo archeolog Tomáš Chrástek spolu s architektem Michalem Kutálkem.

Expozice s názvem Kořeny slovanské kultury – Příběh Konstantina a Metoděje, nacházející se ve druhém patře spojeném se stávající budovou památníku skleněným krčkem, provede návštěvníky životem a odkazem sv. Cyrila a Metoděje. Při realizaci expozice se tým Slováckého muzea vydal mj. do Severní Makedonie. Na břehu Ohridského jezera se nachází kaple sv. Nauma, v níž se díky interaktivní vizualizaci nyní ocitnou i návštěvníci ve Starém Městě. V expozici mohou vidět i unikátní reprodukci fresek z Říma, Makedonie a Albánie.

Region Uherskohradišťska však není spjat pouze s obdobím Velké Moravy. V prvním patře, v expozici Archeologie – Pravěk Uherskohradišťska, tak návštěvníci objeví část jedinečných sbírkových předmětů, které muzeum nashromáždilo za více než 100 let své existence. Její součástí je i unikátní haptická (hmatová) stezka, která je provede proti proudu času. Formou replik a zvětšených rekonstrukcí archeologických nálezů převážně z území Uherskohradišťska si mohou hmatem, ale i sluchem, sami objevovat dávné kultury, seznamovat se s nádobami, které používaly, se zbraněmi, jimiž bojovaly, se šperky, kterými se krášlily, ale také s kamennými nástroji a rytinami či soškami nejstarších lovců a sběračů.

Na neděli 4. září si v čase od 13 do 18 hodin připravil tým Slováckého muzea pro veřejnost mimořádný doprovodný program. Návštěvníci se budou moci zúčastnit komentovaných prohlídek, připojit se k prohlídce depozitářů spolu spojené s odborným výkladem, zapojit se do debaty s tvůrci expozic či ochutnat dobovou kuchyni Velké Moravy. Program bude zahrnovat také besedu Martiny Janochové na téma Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje spolu s projekcí dokumentu Pěšky bez hranic. Pro děti jsou připraveny venkovní aktivity a tvořivé dílny. Veškeré informace naleznou návštěvníci webových stránkách Slováckého muzea www.slovackemuzeum.cz i na sociálních sítích.

Výstavba Cyrilometodějského centra ve Starém Městě byla součástí projektu Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy, která zahrnovala také revitalizaci venkovních archeologických lokalit Sady (Výšina sv. Metoděje v Uherském Hradišti), Špitálky ve Starém Městě a lokalitu Na Díle v obci Modrá. Rozsáhlá investiční akce byla financována ze tří zdrojů – z dotačního fondu IROP ve výši 89 575 000 Kč, rozpočtu Zlínského kraje v částce 24 618 000 Kč a z vlastních zdrojů Slováckého muzea ve výši 9 266 000 Kč. Celkové náklady činily 123 459 000 Kč.

Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje