Cena města Vsetína za rok 2018 bude předána Marii Novosadové
Cena města Vsetína za rok 2018 bude předána Marii Novosadové
Marie Novosadová. foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Cenu města Vsetína, která je každoročně udělována zastupitelstvem za přínos k rozvoji města v nejrůznějších oblastech lidských činností, obdrží za rok 2018 Mgr. Marie Novosadová, dlouholetá pracovnice a předsedkyně Základní organizace ONKO DUHA Vsetín.
   Návrhy na udělení Ceny města Vsetína zasílaly nejrůznější instituce, sdružení, spolky, firmy, ale i občané. Kulturní komise na svém jednání dne 15. ledna vytipovala tři kandidáty, které doporučila na zasedání zastupitelům.
   Cena města Vsetína je udělována už od roku 2000. Dosavadními držiteli se stalo dvacet osobností, jež svým občanským přístupem podstatně přispěly k rozvoji města. Mezi oceněnými jsou například Břetislav Rokyta, Jiří Parduba, František Božek, Květoslav Kotas, Antonín Kaderka, Jaromír Bazel starší, Alena Zdražilová, Milan Drlík, Miroslav Evják, Zdeněk Hartinger, Jaroslav Sankot a Blanka Andělová. “
   V pořadí již dvacátým druhým držitelem Ceny města Vsetína se stane Mgr. Marie Novosadové, jíž bude ocenění slavnostně předáno v neděli 12. května 2019 v 17.00 hodin v Mramorovém sále Zámku Vsetín. Jako hudební host vystoupí cimbálová muzika Vsacan se zpěvačkou Zdeňkou Straškrabovou.
   Vstup volný.
MěÚ Vsetín