Artefakty z období Velké Moravy míří do nových depozitářů v Cyrilometodějském centru
Artefakty z období Velké Moravy míří do nových depozitářů v Cyrilometodějském centru
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Do nového Cyrilometodějského centra ve Starém Městě míří 3 500 beden artefaktů. Pracovníci Slováckého muzea je nyní chystají k převozu a uložení do nových depozitářů v třípodlažní budově, která byla postavena vedle Památníku Velké Moravy. První etapa, tedy samotná výstavba objektu, je dokončena, nyní muzejníky čeká mravenčí práce v podobě stěhování všech archeologických nálezů z období Velké Moravy.

Moderní zázemí pro archeology, depozitáře, odborná knihovna i nové expozice pro návštěvníky. To nabídne už v polovině letošního roku nové archeologické Cyrilometodějské centrum Slováckého muzea ve Starém Městě. Stavba samotného objektu je dokončena, nyní se intenzivně pracuje na přípravě expozic.

Aktuálně na místě probíhají práce v interiéru, jako jsou montáž ocelových konstrukcí nebo příprava rozvodů. Poslední měsíce pak pracovníci muzea kompletují materiály a objekty do výstavních prostor. „Naši kurátoři už mají zpracovány podklady pro úvodní projekce v expozicích, s architektem dolaďují grafiku, připravují texty, v depozitářích finišují s výběrem exponátů," popsala radní pro kulturu Zuzana Fišerová.

Souběžně s přípravou expozic zaměstnanci stěhují do nových depozitních prostor rozsáhlou archeologickou sbírku Slováckého muzea. „Naše oddělení má na to naplánováno celkem třicet stěhovacích dnů, začali jsme v lednu a průběžně budeme pokračovat až do května,“ uvedl vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea Tomáš Chrástek.

Stěhování probíhá postupně. Archeologické nálezy jsou totiž hned po převozu ukládány na své, již předem určené a současně finální místo. „Některé vzácné sbírkové předměty je nutné transportovat s maximální opatrností, také je potřeba vytvořit přehledný systém a artefakty uložit v nových depozitářích tak, aby byli kurátoři schopni kterýkoliv z tří set tisíc sbírkových předmětů během chvilky vyhledat,“ vysvětlila radní Fišerová s tím, že stěhování mají na starosti dvě skupiny: tým A nálezy nakládá a převáží, tým B je přebírá, třídí a ukládá. Odhadem je potřeba přestěhovat přibližně 3 500 beden artefaktů.

Projekt „Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“ - Přístavba Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě vyjde na 123 milionů korun. Investice je realizována za finanční pomoci z evropských fondů, dotace činí 89,6 milionu korun, 24,7 miliony korun se podílí Zlínský kraj coby zřizovatel muzea a přes 9 milionů hradí Slovácké muzeum.

Hlavní expoziční sál v druhém patře bude věnován době Velké Moravy. Další bude prezentovat muzejní archeologické sbírky a seznámí návštěvníky s pravěkem na Uherskohradišťsku. Hlavní expozice provede životem a odkazem sv. Cyrila a Metoděje. Objekt bude disponovat taktéž přednáškovým a prezentačním sálem pro veřejnost s možností zázemí pro školní výuku i studijní depozitář, které Slovácké muzeum získá díky novému zázemí specializovaného archeologického pracoviště.

Bc. Soňa Ličková, tisková mluvčí, Krajský úřad Zlínského kraje