Výsledky vyšetřování: Chovatele ve Zděchově zabil jeho lev
Výsledky vyšetřování: Chovatele ve Zděchově zabil jeho lev
Lev Fufík.

Zděchov - Vyšetřování tragické události, při níž měl lev na začátku března usmrtit ve Zděchově svého chovatele, se chýlí ke konci. Podle výsledků pitvy a kamerových záznamů šelma třiatřicetiletého muže 4. března skutečně zabila.
   „Z dosavadního prověřování a po vyhodnocení záznamů z kamer instalovaných v objektu, kde muž lvy choval, můžeme konstatovat, že se na smrti třiatřicetiletého chovatele nepodílela žádná další osoba a také můžeme s jistotou vyloučit, že by muže v objektu někdo uzamkl. Z kamerových záznamů je dále zřejmé, že chovatel zemřel po útoku lva, což potvrzují i předběžné výsledky soudní pitvy. V době vstupu chovatele do kotců nebyli lev a lvice od sebe odděleni, měli volný pohyb po ubikaci. Posuvná zábrana z kari sítě, která kóje odděluje, byla otevřená a chovatel se mezi šelmami volně pohyboval. Ze záznamů i z výsledků pitvy vyplývá, že k útoku i úmrtí muže došlo navečer dne 4. března,“ uvedla tisková mluvčí policie Zlín Lenka Javorková.
   K události byli povoláni vedle policistů, hasičů a zdravotníků i odborníci ze zlínské zoo s narkotizační puškou. Původním záměrem totiž bylo obě šelmy uspat. Velitel zásahu ale po poradě s odborníky následně rozhodl o zastřelení obou šelem. Důvodem byly obavy z ohrožení dalších osob. Na sociálních sítích se poté za usmrcení zvířat snesla na policii i odborníky ze zoo tvrdá kritika, zvláště pak za zastřelení údajně mírné lvice Ljůvy. Policie se hájila, že do objektu nebylo možné bezpečně vstoupit a aplikovat uspávací střelu. „V době střelby měla lvice možnost pohybu po celém objektu, nebyla bezpečně oddělena od kotce, kde se nacházel lev i třiatřicetiletý muž. Po lidské stránce je nám líto, že jsme museli k takovéto variantě řešení vzniklé situace přistoupit, ale v daném prostoru a čase jsme zvolili variantu nejbezpečnější,“ dodala Javorková.
   Žádné podezřelé skutečnosti nevyplynuly ani z pitvy obou lvů, kterou provedl Státní veterinární ústav Olomouc. Šelmy nebyly ovlivněny žádnou látkou a ani lvice nebyla březí.
Vyšetřování sice ještě není zcela uzařeno, neboť se čeká ještě na výsledky některých dalších znaleckých posudků, ty už ale mají pouze doplnit již zjištěné skutečnosti.
ECHO Valašska