Městská policie v roce 2017 řešila bezmála 20 tisíc přestupků
Městská policie v roce 2017 řešila bezmála 20 tisíc přestupků
Městská policie zavedla také pro seniory službu SOS.

Val. Meziříčí - Zastupitelům města byla na dubnovém zasedání představena prezentace a Výroční zpráva o činnosti Městské policie Valašské Meziříčí za rok 2017.
   Vysoký počet zjištěných přestupků je zapříčiněn především přestupky spáchanými překročením nejvyšší dovolené rychlosti. Těch bylo celkem 16 550, v roce 2016 jich policisté řešili jen 4 655. „Nárůst o téměř 12 tisíc přestupků je způsoben radarem, který byl uveden do provozu,“ vysvětlil starosta města Robert Stržínek (ANO) s tím, že v místech, kde radar měří rychlost, se výrazně zvýšila bezpečnost provozu.
   Městská policie spustila vloni pro občany města novou službu. „Jedná se o forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek. Označili jsme přes 200 kusů,“ uvedl ředitel městské policie Jan Camfrla a pokračoval: „Jízdní kola a další předměty jsou označeny barvou s tak zvanou syntetickou DNA, která není za běžného světla viditelná. Slouží k identifikaci předmětu v případě odcizení. Současně je předmět zaveden do národní databáze.“
   Strážníkům se osvědčila služba SOS Senior, určená pro seniory a imobilní občany města Valašské Meziříčí. „Služba spočívá v možnosti zařazení do databáze městské policie a možnosti přivolání hlídky v případě nouze, a to 24 hodin denně,“ objasnil Jan Camfrla a dodal: „K 31. prosinci 2017 evidujeme v databázi 28 osob. Za loňský rok bylo nouzové tlačítko použito v 83 případech, což činí průměrně 2,4 výjezdů týdně.“
   V roce 2017 uspořádala police celkem 92 preventivních akcí. Základem preventivní činnosti je především cíleně oslovovat děti a mládež prostřednictvím metodicky zpracovaných preventivních programů se zaměřením na rizikové chování a základy právního vědomí. „V průběhu let byly besedy rozšířeny i na střední školy, učiliště a gymnázia se zaměřením na základy právního vědomí mládeže,“ podotkl ředitel s tím, že preventivní program je připraven i pro seniory, jelikož neustále přibývá žádostí o jejich uskutečnění.
   V roce 2017 byl modernizován a rozšířen Městský kamerový dohlížecí systém.
   Strážníci se snaží komunikovat také prostřednictvím sociální sítě Facebook. „V současné době máme přes 2 tisíce fanoušků stránky. Prostřednictvím zpráv mi občané zasílají fotky a další podněty. Díky tomu můžeme rychleji na problémy reagovat,“ uzavřel ředitel.
Ing. Vendula Králová, MěÚ Valašské Meziříčí