Jak se vloni činila cizinecké policie ve Zlínském kraji?
Jak se vloni činila cizinecké policie ve Zlínském kraji?
Cizinecká policie vloni nelenila. foto: Policie ČR Zlín

Zlínský kraj - V roce 2017 provedli příslušníci cizinecké policie napříč Zlínským krajem 48 mimořádných pobytových kontrol. Kolegové dále pravidelně prováděli kontroly cestujících v mezinárodních vlakových spojích zejména na trase Břeclav – Přerov a Horní Lideč – Hranice na Moravě (641 kontrol) a rovněž se zaměřovali na vozidla překračujících státní hranici ve směru do ČR, včetně autobusů mezinárodní přepravy osob (117 kontrol). I v loňském roce pokračovala spolupráce se slovenskými policisty, a to především při kontrolách cestujících v mezinárodních vlakových spojích na trase Púchov – Horní Lideč.
   V loňském roce policisté zahájili celkem 166 správních řízení, z toho vydali 161 rozhodnutí o správním vyhoštění, v ostatních případech bud bylo řízení zastaveno nebo byla vydána mírnější forma správního opatření, a to rozhodnutí o povinnosti opustit území ČR. Důvodem zahájení správního řízení bylo především výkon pracovní činnosti, kdy cizinci nepředložili doklady opravňující je k výkonu zaměstnání na území České republiky. S dvaceti cizinci vedli vloni policisté trestní řízení ve věci maření výkonu úředního rozhodnutí, jelikož cizinci pobývali na území České republiky i přes pravomocný zákaz pobytu nebo pravomocné rozhodnutí o správním vyhoštění.
   Při výkonu služby na úseku odhalování padělaných či pozměněných dokladů a listin úřední povahy policisté v maximální míře využívali speciální techniku - videospektrální komparátor, nové speciální vozidlo schengenbus a další. Policisté oddělení dokladů a specializovaných činností v roce 2017 odhalili 45 padělků identifikačních karet Rumunska, dokladů k vozidlům, které byly řešeny v rámci trestního řízení. Podle policistů se nejednalo o zdařilé padělky.
   V rámci odhalování nelegální migrace zkontrolovali kolegové z cizinecké policie 3 080 ubytovacích zařízení a 7 775 objektů pro výdělečnou činnost. V této oblasti policisté pravidelně spolupracují se subjekty státní správy, zejména s Oblastním inspektorátem práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, Krajským úřadem práce Zlín, Celním úřadem Zlín a Krajskou hygienickou stanicí Zlín.
   Vloni jsme ve Zlínském kraji zaznamenali dva případy nelegálního převozu osob v úkrytu na ložné ploše nákladního vozidla. První případ se odehrál v březnu na Uherskohradišťsku a druhý v říjnu na Zlínsku. Celkem čtyři příslušníci Afghánistánu vnikli na území Srbska na ložnou plochu nákladních vozidel, s cílem dostat se na území států západní Evropy. Tři dospělé cizince jsme umístili v Zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty a jedno dítě jsme museli předat pracovníkům sociálně-právní ochrany dětí, jelikož dítě nemělo doprovod.
   Čtyři policisté cizinecké policie působili v loňském roce v rámci mezinárodní spolupráci Frontex v Řecku a jeden policista byl vyslán jako styčný důstojník na zastupitelský úřad ve Lvově.
mjr. Mgr. Lenka Javorková, mluvčí Policie ČR Zlín