Kraj vede evidenci válečných hrobů a pietních míst. Je jich více než 1 300
Kraj vede evidenci válečných hrobů a pietních míst. Je jich více než 1 300

Zlínský kraj – Jednou z oblastí, které se Zlínský kraj rovněž věnuje, je péče o válečné hroby a pietní místa. V souladu se zákonem vede kraj souhrnnou evidenci válečných hrobů a pietních míst, které jsou na jeho území, pravidelně informuje ministerstvo obrany o jejich počtu a stavu a také koordinuje péči o válečné hroby v rámci celého kraje.
   „Díky spolupráci s vlastníky válečných hrobů, se starosty obcí, se Spolkem pro vojenská pietní místa, s Krajským vojenským velitelstvím, Klubem výsadkových veteránů, Svazem letců ČR, Svazem bojovníků za svobodu, s tělovýchovnými jednotami Sokol a Orel, se skauty, se sbory dobrovolných hasičů a s dalšími subjekty se nám daří doplňovat evidenci o další válečné hroby a zachovávat tak i pro budoucí generace vzpomínky na oběti všech válečných konfliktů. O každém válečném hrobu je vedena podrobná dokumentace, včetně jeho fotografie a kontaktní osoby zodpovědné za jeho údržbu,“ uvedl Karel Malinovský, vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly Krajského úřadu Zlínského kraje, které má tuto problematiku na starost.
   Ve Zlínském kraji je v současné době evidováno 1 309 válečných hrobů a pietních míst. Jejich počet se v posledních letech zvyšoval, protože některé obce budovaly nová pietní místa v souvislosti s výročími 1. světové války. Centrální evidence válečných hrobů a pietních míst je veřejně přístupná i na internetu (http://www.valecnehroby.army.cz/evidence-valecnych-hrobu).
   Péčí o válečné hroby se rozumí nejen jejich údržba, úprava a ochrana, ale také zřizování nových hrobů, jejich přemísťování či rušení, včetně exhumací. Péči o válečný hrob zabezpečuje jeho vlastník. Ve velké většině jsou těmito vlastníky obce, na jejichž území se pietní objekty nacházejí.
                                                   Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje