Vsetínští radní opět řešili prodloužení nájmů romským rodinám
Vsetínští radní opět řešili prodloužení nájmů romským rodinám

Vsetín - Rada města Vsetína opět zkrátila nespolehlivým nájemníkům nájem na tři měsíce. Pravidelným bodem jednání vsetínských radních bývá prodlužování doby nájmu v městských bytech, které se týká převážně lokality Poschlá nebo Jiráskovy ulice, neboť platební morálka jejich nájemníků není příliš vzorná. Nejinak tomu bylo i v úterý 2. května, kdy radní řešili šest žádostí. Současně také schválili přidělení startovacího bytu matce s dětmi.
   „Jen v polovině případů jsme mohli rodinám, kterým končila nájemní doba prodloužit smlouvu na půl roku. Druhé polovině jsme s ohledem na špatnou platební morálku a technický stav bytů prodloužili smlouvy jen na tři měsíce,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že prodloužení však bude možné pouze v případě, že k datu ukončení nájmu si nájemci uhradí své dluhy a odstraní všechny technické závady.
   Podle pravidel o uzavírání nájemních smluv na pronájem bytů ve vlastnictví města Vsetína, jsou smlouvy uzavírány na dobu určitou, v délce trvání jednoho roku spolu s dohodou o vyklizení bytu k sjednanému dni, se svolením k přímé vykonatelnosti formou notářského zápisu. Náklady na notářský zápis ve výši 3630 korun včetně daně nese nájemce. Pokud si však nájemce řádně plní své povinnosti a dodržuje podmínky smlouvy, bývá mu prodloužena již bez dalšího notářského zápisu, tedy bez dalšího poplatku.
   Radní také schválili přidělení startovacího bytu matce s dětmi, která doposud bydlela s rodiči v pronájmu. Pro startovací byty vyčlenila vsetínská radnice v roce 2006 bytový dům č. p. 1126 v Jiráskově ulici, kde se nachází pětatřicet jednopokojových nebo dvojpokojových bytů. Doba užívání startovacích bytů je maximálně pět let a jsou určeny pro osoby do 35 let.
                                     Mgr. Adéla Kousalová, tisková mluvčí MěÚ Vsetín