Buk v Lešné je ve finále celostátní soutěže Strom roku 2019
Buk v Lešné je ve finále celostátní soutěže Strom roku 2019
foto: ČSOP

Lešná - Překrásný červenolistý buk z Lešné je ve finále celostátní soutěže Strom roku 2019. Ochránci přírody z Jasenice a Val. Meziříčí navrhli do soutěže strom o jehož vyhlášení památným stromem se kdysi sami zasloužili.
   Buk roste za kostelem v Lešné a v jeho sousedství je pomník čtyřiatřiceti padlým vojákům z Lešné a okolních vesnic z 1. světové války. Sousedství stromu pro pomník vybrali kdysi ve 30. letech minulého století stavitelé pomníku snad právě pro tvar jeho kmene, který připomíná ženskou postavu. Vždyť po těchto padlých tady zůstaly desítky vdov a matek.
   Strom má obvod kmene více jak 400 cm, jde o buk lesní tzv. panašovaný, tj. červenolistý kultivar, Fagus silvatica ‚Atropunicea‘. Stáří lze odhadnout na minimálně dvě stě let.
   Buk byl odbornou porotou vybrán mezi 12 nejkrásnějších a nejhodnotnějších památných stromů České republiky do letošního ročníku soutěže. Snažíme se oslovit veřejnost z Valašska, aby pro strom hlasovala. Hlasovat lze do 25.9.2019.
   Bližší podrobnosti naleznete na: https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/odps/pstromy/index.php?ODPS_TREE=6852&SO_MOST=100052, nebo na www.stromroku.cz.
    Podpořte svým hlasem strom z Valašska! Hlasujte na www.stromroku.cz
ČSOP