ZŠ Sychrov se postará o děti zdravotníků a záchranných složek
ZŠ Sychrov se postará o děti zdravotníků a záchranných složek
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Od středy 14. října, kdy budou na základě krizového opatření vlády uzavřeny základní školy, budou mít zaměstnanci poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, hygienických stanic, bezpečnostních sborů, ozbrojených složek, složek Integrovaného záchranného systému a dalších profesí dle včerejšího usnesení vlády č. 1033 možnost poslat své děti ve věku od 3 do 10 let do vybraných škol ve Zlínském kraji, kde bude o tyto děti postaráno. Ve Vsetíně je nezbytnou péčí o děti pověřena hejtmanem dle krizového nařízení vlády Základní škola Sychrov.
   „Je důležité, aby rodiče vybraných profesí nezůstávali se školáky doma, ale chodili do svých zaměstnání. Sychrovská základní škola proto bude pečovat o děti zmíněných profesí od tří do deseti let, ve všedních dnech denně od 6 do 16 hodin, “ sdělil starosta Jiří Růžička.
   Zájemci o umístění dítěte se mohou hlásit u vedoucí vychovatelky Věry Wandrolové na telefonním čísle: 734 393 222 nebo na emailu: vera.wandrolova@zssychrov.cz .
Zákonní zástupci musí být, dle krizového nařízení vlády, těchto profesí:

Zaměstnanci bezpečnostních sborů,                                                                                                                                                                                                                                                             obecní policie,
poskytovatelů zdravotních služeb,
orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
Jana Raszková, tisková mluvčí, s využitím tiskové zprávy Zlínského kraje