Vsetín zpřísní pravidla neplatičům v městských bytech
Vsetín zpřísní pravidla neplatičům v městských bytech
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Vsetínští radní řešili prodloužení nájmů u osmnácti uživatelů obecních bytů. Kvůli neplnění pravidel byly deseti z nich smlouvy prodlouženy jen o půl roku oproti standardnímu celému roku a osmi pouze o tři měsíce. Kvůli stále častějšímu nedodržování pravidel ze strany nájemníků městských bytů připravuje radnice jejich zpřísnění.

S bezproblémovými nájemníky prodlužuje město nájemní smlouvu zpravidla o rok, ovšem kvůli špatné platební morálce, zanedbanému technickému stavu bytu nebo nedodržování domovního řádu může rada města schválit prodloužení nájmu na kratší dobu. „Vnímáme, že problémy s některými uživateli městských bytů jsou stále častější. Z jejich strany dochází k častému porušování pravidel. Proto jsme se rozhodli systém prodlužování smluv radikálně řešit,“ informoval starosta Jiří Růžička (KDU-ČSL).

„Nájemníci, kterým v květnu rada prodlužovala smlouvy, nesplnili všechny podmínky pro užívání městských bytů. Někteří hradili nájemné a služby opakovaně po splatnosti. Dobře nedopadly ani kontroly technického stavu bytů, některé odhalily závažné závady. Proto rada přistoupila ke schválení kratší nájemní smlouvy,“ uvedla místostarostka Simona Hlaváčová (KDU-ČSL).

„S odborníky na bytovou problematiku pracuji na zpřísnění zavedeného systému pod pracovním názvem ´třikrát a dost´, což bude v praxi znamenat, že po třech porušení pravidel rada nájemníkům smlouvu neprodlouží,“ vysvětlila místostarostka Hlaváčová a pokračovala: „V současné době činí dluh obyvatel městských bytů na nájemném, službách a ostatních poplatcích téměř 300 tisíc korun.“

Vsetín má 539 obecních bytů, z toho je 35 tzv. startovacích a 258 bytů zvláštního určení, které obývají především senioři. Jejich přidělování má svá specifická pravidla, která schválila Rada města Vsetína.

Mgr. Jana Raszková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín