Zlínský kraj se připojil k celostátní kampani Týden sociálních služeb
Zlínský kraj se připojil k celostátní kampani Týden sociálních služeb
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Ve dnech 4. až 10. října se Zlínský kraj připojuje k 13. ročníku celonárodní akce Týden sociálních služeb. Smyslem je ukázat na význam, druhy i dostupnost sociálních služeb a zlepšit informovanost o nabídce konkrétních pobytových, terénních či ambulantních služeb, které lidé mohou využívat ve svém okolí.
   „Zlínský kraj se stal jedním z partnerů a účastníků této celonárodní kampaně, protože chceme přispět k posílení prestiže povolání pracovníků sociálních služeb a zároveň tuto oblast lidem více přiblížit. Každý člověk se může dostat do situace, kdy potřebuje pomoc či kvalifikovanou radu. Často takové chvíle nastávají v souvislosti s péčí o stárnoucí rodiče, jejichž zdravotní stav se natolik zhoršil, že už nezvládají být sami. Ovšem podobných událostí, které musí každý z nás někdy řešit, je mnohem víc. Proto nám jde o to, aby lidé věděli, že existuje široká síť sociálních služeb, na které se mohou s důvěrou obrátit,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální věci.
   Konkrétně ve Zlínském kraji je v současné době registrováno 370 sociálních služeb různých zřizovatelů (od krajských, přes obecní, církevní až po soukromé), které jsou připraveny pomoci v případě život ohrožujících situací, ztráty bydlení, zadluženosti, zdravotního znevýhodnění, problémů v rodině, drogové či jiné závislosti, duševního onemocnění apod. Strukturu a nabídku těchto služeb je možné najít v elektronickém katalogu: KISSOS (socialnisluzbyzk.cz).
   Přímo Zlínský kraj je zřizovatelem 12 příspěvkových organizací, jejichž prostřednictvím zabezpečuje poskytování 65 sociálních služeb rozmístěných po celém území regionu. Pobytová kapacita těchto služeb činí 2617 lůžek.
   „Občas se stává, že v určité lokalitě chybí právě ta služba, kterou by občan akutně potřeboval. Potom se samozřejmě hledají alternativní možnosti. K tomu, aby se takovým ´bílým místům na mapě´ předcházelo, slouží takzvané komunitní plánování sociálních služeb, na němž se podílí kraj ve spolupráci se samosprávami a poskytovateli sociálních služeb, aby bylo možné systematicky reagovat na aktuální poptávku ze strany potenciálních uživatelů sociálních služeb,“ doplnila náměstkyně Hana Ančincová.
   Sociální služby fungují díky vícezdrojovému financování, na němž se z 38 procent podílejí samotní uživatelé. Největší podíl financí (41 procent) čerpají sociální služby z Ministerstva práce a sociálních věcí, zbývající peníze do systému posílá Zlínský kraj, zdravotní pojišťovny, obce, případně je možné využívat i dotačních programů z Evropské unie.
   Ve Zlínském kraji pracuje v sociálních službách více jak 5 tisíc lidí, z toho necelá polovina přímo v krajských příspěvkových organizacích.
   Během Týdne sociálních služeb budou postupně na webu Zlínského kraje představeny některé organizace a také konkrétní zaměstnanci, kteří za svůj přístup ke klientům získali ocenění „Pracovník roku v sociálních službách“.
   Celostátní akce Týden sociálních služeb vznikla z iniciativy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a partnerů. Více na: https://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje