Oceněná Alena Gazdová: Od malička mám ráda staré lidi, protože vyzařují klid a moudrost
Oceněná Alena Gazdová: Od malička mám ráda staré lidi, protože vyzařují klid a moudrost
Alena Gazdová (uprostřed). foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Ve dnech 4. až 10. října probíhá 13. ročník celonárodní akce Týden sociálních služeb, k níž se připojil také Zlínský kraj tím, že postupně představuje konkrétní pracovníky sociálních služeb, oceněné v letošním roce.

Alena Gazdová

   Jednou z nositelek čestného titulu Pracovník sociálních služeb Zlínského kraje 2021, je Alena Gazdová, která celý svůj profesní život zasvětila nejprve zdravotnictví a následně sociálním službám.           V současnosti působí jako vedoucí Domova pro seniory U Kašny v Kroměříži spadajícího pod příspěvkovou organizaci Sociální služby města Kroměříže.
   Ve zdůvodnění nominace na vyznamenání paní Gazdové je uvedeno: „Svou trpělivostí, rozvahou a uznáním patří mezi výjimečné pracovníky sociálních služeb“.
   Sociální službu Domov pro seniory není nutné nijak zvlášť propagovat. Poptávka ze strany zájemců je obrovská a vedení domova usiluje především o to, aby se tady klienti cítili příjemně a co nejlépe zvládli adaptační proces. „Práce s lidmi je vždy těžká a je náročná hlavně pro ty, kdo jsou v první linii a musí vyslechnout všechny požadavky nebo postesky ze strany klientů i jejich rodin. Lidé jsou obecně ve stáří úzkostnější a často se u nich mohou střídat nálady; ne každý, kdo chce pracovat v tomto oboru, je na to stavěný,“ říká Alena Gazdová, která jako vedoucí velmi dbá na to, aby její zaměstnanci měli pochopení právě pro tuto duševní křehkost a náladovost svých svěřenců, měli s nimi trpělivost a snažili se v nich vzbudit pocit bezpečí. „Adaptace ve stáří není jednoduchá a každý se s ní vyrovnává jinak. Proto chceme všem klientům vytvořit to nejlepší zázemí a nabídnout jim pestrý aktivizační program, aby se mohli jak ti mobilní, tak také imobilní zapojovat do kulturního i společenského života. Různorodými aktivitami se opravdu můžeme ´pochlubit´, ale nikoho do ničeho nenutíme. Jezdíme s klienty – i na vozíčku – na vycházky do Podzámecké zahrady, doprovázíme je do kostela, pořádáme koncerty i dobrovolné kroužky – zvlášť oblíbené je vaření a pečení. Hrajeme kuželky, zpíváme, opékáme špekáčky. Kdo chce, tvoří výrobky, které pak prodáváme na dobročinných jarmarcích. Pánové dokonce zavedli ´pánskou jízdu´, kde hrají karty a různé společenské hry,“ popisuje s úsměvem život v zařízení paní Gazdová.
   Sama pracuje se starými lidmi od svých osmnácti let, nejprve jako zdravotní sestra. Toto povolání si zvolila stejně jako její maminka. „Když jsem byla malá, bydleli jsme na vesnici a bylo běžné, že k nám domů chodili staří lidí na převazy a různá ošetření. Od dětství jsem byla vedena k tomu, že jsme se starali o sousedy. Velmi mě bavilo poslouchat, o čem si staří lidé vyprávějí, vyzařoval z nich klid a moudrost. Připomínali zvyky a tradice. Uvědomila jsem si už tehdy, že stáří je krásné,“ zamýšlí se paní Gazdová, která s radostí konstatuje, že za celá desetiletí v sociálních službách nikdy nevyhořela.

Sociální služby města Kroměříže
   Sociální služby města Kroměříže, do jejichž struktury spadá i Domov pro seniory U Kašny, jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. „Poskytujeme služby pro seniory, dále pro osoby se zdravotním postižením a také pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Naším cílem je vycházet z individuálně určených potřeb konkrétních klientů a vždy zachovávat jejich lidskou důstojnost,“ sdělila ředitelka organizace Dagmar Klučková.
   Sociální služby Kroměříž mají 5 zařízení, 575 klientů, 506 zaměstnanců, 2 ambulantní, 2 terénní a 9 pobytových služeb.
   Více o celé organizaci na www: https://www.sskm.cz/
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje