Zlínský kraj rozdělí více než milion na realizaci projektů v oblasti BESIP
Zlínský kraj rozdělí více než milion na realizaci projektů v oblasti BESIP
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Krajští radní schválili poskytnutí dotací 9 subjektům na realizaci projektů v oblasti BESIP. Dotaci dalším 7 žadatelům bude ještě schvalovat Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém dubnovém zasedání. Celkem tak kraj uvolní na preventivní aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu 1 091 900 korun.
   „Cílem programu BESIP je zlepšení přehlednosti a viditelnosti přechodů pro chodce, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a realizace preventivních vzdělávacích, informačních a volnočasových aktivit. Podpořili jsme například projekt zaměřený na vzdělávání řidičů motocyklů při zvládání krizových situací v silničním provozu, dále projekt související s dopravní výchovou dětí a podpořili jsme rovněž využívání dětského dopravního hřiště,“ informoval náměstek hejtmana Radek Doležel, zodpovědný za oblast dopravy.
   Zlínský kraj tento program realizuje od roku 2015. O dotaci v programu BESIP mohou žádat obce, příspěvkové organizace (mimo organizace zřizované krajem), nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, spolky a zájmová sdružení právnických osob.
Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje