Kraj podpoří individuálními dotacemi akce a projekty sportovních spolků a klubů
Kraj podpoří individuálními dotacemi akce a projekty sportovních spolků a klubů
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – O poskytnutí individuální podpory je možno žádat zejména na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním i nadregionálním významem, a zároveň pro další speciální účely v sekci Mládež a sport. „Tato individuální podpora je určena těm, kteří nesplňují podmínky v rámci programových podpor sekce Mládež a sport. Letos do této zvláštní kategorie spadala řada zajímavých projektů. V rámci zasedání Rady jsme se shodli na podpoře ve výši 150 000 Kč na pořádání dostihových závodů ve Slušovicích. Jedná se totiž o nejvýznamnější závodiště na Moravě a tamní dostihy jsou významnou akcí v našem kraji. Dále jsme také schválili nákup motorové traktorové sekačky pro TJ Sokol Újezdec-Těšov, jejichž fotbalové hřiště využívají nejen mužstva TJ, ale i týmy z vyšších soutěží nebo žáci místní školy,“ popisuje Jiří Jaroš, radní Zlínského kraje pro oblast mládeže a sportu.
   Kromě již schválených dotací, Rada zároveň doporučila Zastupitelstvu ke schválení finance pro další významné projekty či investice. Patří mezi ně například investiční dotace pro Tenisový klub Zlín, z.s., který žádá o podporu na rekonstrukci minitenisových dvorců a odrazové stěny ve výši 1 500 000 Kč, nebo žádost o příspěvek ve výši 50 000 Kč na rekonstrukci tanečního studia Klubu sportovního tance Swing Kroměříž, z.s... Investiční dotací doporučenou ke schválení je i požadavek Sportovních klubů Zlín na stavební úpravu šaten ve sportovní hale. „Zastupitelé budou rozhodovat o tom, zda se kraj bude účastnit spolufinancování těchto nákladných, ale velmi důležitých investic, v rámci kterých by mělo dojít k opravě šaten pro hráče i rozhodčí. V plánu je nové sociální zázemí, výměna vzduchotechniky a elektroinstalace a nové vybavení šaten,“ upřesňuje Jaroš.
   Mezi neinvestiční individuální dotace doporučené Radou ke schválení, patří příspěvek ve výši 500 000 Kč Atletické akademii Zlínského kraje, která má za cíl sdružovat talentované děti a mládež z celého kraje a poskytovat jim vhodné zázemí pro jejich rozvoj. Déle je to podpora házenkářského klubu Handball club Zubří, z.s., který se bude účastnit EHF European cupu 2020/2021 a žádá o finanční pomoc ve výši 200 000 Kč, a o stejnou částku pro svou činnost zažádala i krajská organizace České unie sportu. Návrhem Rady se bude zabývat Zastupitelstvo na svém pravidelném zasedání 19. dubna 2021.
Renáta Sikorová, Krajský úřad Zlínského kraje