Zlínský kraj pokračuje v realizaci projektu Digitální technická mapa
Zlínský kraj pokračuje v realizaci projektu Digitální technická mapa
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Radní kraje schválili na svém pondělním zasedání uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy. Dodatek a smlouva řeší součinnost při pořizování dat v průběhu realizace projektu s jednotlivými obcemi kraje. Krajský úřad má povinnost zpřístupnit Digitální technickou mapu do 30. června 2023. Cílem je sdílení podrobných informací o stavebních a technických objektech a zařízeních a následné zrychlení přípravy staveb.
   „Před zahájením prací na sběru podrobných informací o stavebních a technických objektech a zařízeních je vždy nezbytné dosáhnout dohody s vlastníkem, správcem nebo provozovatelem o převzetí a následné aktualizaci nově pořízených dat. Dodatek, který jsme schválili, řeší právě součinnost při pořizování dat v průběhu realizace projektu digitální mapy a zodpovědnost za získaná data,“ řekl radní Zlínského kraje Jiří Jaroš, zodpovědný za oblast digitalizace.
   Celkové předpokládané náklady projektu Digitální technická mapa jsou 210 milionů korun, přičemž dotace z Evropské unie činí 85 % z celkových způsobilých výdajů a 15 % tvoří vlastní spolufinancování Zlínského kraje.
Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje