Kolik proběhlo v kraji exekucí. Kraj uspořádal seminář o dluhovém poradenství
Kolik proběhlo v kraji exekucí. Kraj uspořádal seminář o dluhovém poradenství
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – V Baťově mrakodrapu, sídle Zlínského kraje, se v pátek 16. července uskutečnil seminář Novela exekučního řádu a insolvenčního zákona. Seminář určený pracovníkům městských úřadů a poskytovatelům sociálních služeb, kteří se věnují lidem v nepříznivé sociální situaci, připravila občanská poradna Pod křídly ve spolupráci s oddělením organizačních činností a neziskového sektoru Krajského úřadu Zlínského kraje.
   „Účastníci semináře byli seznámeni se změnami insolvenčního zákona a jejich dopadu na praxi. Jde o to, aby pracovníci, kteří se věnují lidem v tíživé sociální situaci, měli dostatek informací a mohli je předat dál,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí a neziskový sektor.
   Občanská poradna Pod křídly sídlí v Komunitním centru ve Valašském Meziříčí a poskytuje odborné sociální poradenství formou rad, informací a pomoci lidem od 16 let, kteří se na ni obrátí a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi a nedovedou ji řešit vlastními silami. Občanská poradna usiluje o to, aby uživatelé služby věděli, jaká mají práva, jak je mohou hájit, znali dostupné služby a možnosti řešení své situace. Více o Občanské poradně Pod křídly zájemci najdou na stránkách http://www.opvm.cz/

Podle údajů Exekutorské komory bylo v červnu roku 2020 ve Zlínském kraji v exekuci celkem 144 460 osob:
Zlínský kraj
počet exekucí: 144 460
počet povinných: 26 392 osob
počet osob v exekuci: 4,53 %

okres Kroměříž
počet exekucí: 32 549
počet povinných: 6,067 osob
počet osob v exekuci: 5,75 %

okres Uherské Hradiště
počet exekucí: 34 983
počet povinných: 6 381 osob
počet osob v exekuci: 4,48 %

okres Vsetín
počet exekucí: 29 331
počet povinných: 5 964 osob
počet osob v exekuci: 4,16 %

okres Zlín
počet exekucí: 47 597
počet povinných: 7 980 osob
počet osob v exekuci: 4,16 %
Zdroj: Exekutorská komora ČR
Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje