Zlínský kraj podporuje vzdělání mladých ze znevýhodněných rodin a dětských domovů
Zlínský kraj podporuje vzdělání mladých ze znevýhodněných rodin a dětských domovů
foto: UTB

Zlínský kraj – Učit se od úspěšných manažerů ze Zlínského kraje, pracovat na svých osobních plánech a vzdělávat se v oblasti finanční gramotnosti. Takovou příležitost mají následujícího půl roku účastníci Regionálního podnikatelského kempu, který je určen dětem z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin z regionu. Slavnostního zahájení kempu, který organizuje spolek 4SYOU ve spolupráci s Nadací ZET profesora Milana Zeleného, se v sobotu 12. listopadu zúčastnil náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub.

„Náš region se dlouhodobě potýká s odchodem chytrých a ambiciózních lidí do velkých měst a zahraničí a to je velká škoda. Tento kemp je skvělou příležitostí, jak mladým lidem ukázat, že být úspěšný
a vybudovat stabilní firmu lze i ve Zlínském kraji. Chceme náš kraj rozvíjet a současně dát příležitost těm, jejichž cesta životem není snadná, ale mají vůli se osudu postavit čelem," uvedl Lubomír Traub.

Posláním Regionálního podnikatelského kempu je seznámit účastníky s podnikáním a vzájemnými vazbami mezi zaměstnancem podniku, odborníkem ve svém oboru a podnikatelem. Měli by plně pochopit jednotlivé profesní role a jejich vzájemnou provázanost, stejně jako nezbytnost spolupráce
a spoluzodpovědnosti při jejich vykonávání.

„Pomáháme znevýhodněným mladým lidem nastavit si dobrý start do života a přijmout hodnoty, které nemohly získat v rodině. Učíme je podnikavě přemýšlet, vidět kolem sebe příležitosti, mít otevřené oči. Pomáháme jim zformulovat si vlastní sen a věřit, že mohou dokázat, co chtějí, pokud na tom budou pracovat," vysvětluje Olga Girstlová, zakladatelka projektu a výkonná ředitelka spolku 4SYOU.

Program kempu vychází ze základních principů Soustavy řízení Baťa a klade velký důraz na přijetí osobní zodpovědnosti za svůj profesní a osobní život a za udržení zdravých financí v osobním životě
a v podnikání.

„Myslet podnikavě, umět využít příležitost, vydobýt si své místo ve společnosti a zachovat si pokoru jsou v dnešním rychlém a tvrdě konkurenčním světě nepostradatelné schopnosti. Mít možnost učit se od těch, kteří dokázali prorazit a jsou úspěšní, je nejlepší cesta. Zlínský kraj je místem, kde působí řada šikovných lidí, již svým příběhem budou skvělou inspirací pro účastníky kempu," říká hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, který nad projektem převzal záštitu.

Během kempu budou účastníci pracovat online formou konzultací a jednou měsíčně se scházet při osobním workshopu, z něhož si odnesou úkoly pro svou další práci. Jejím výsledkem bude vytvoření vlastního Osobního profesního modelu, který mohou prakticky aplikovat do svých životů. Regionální podnikatelský kemp končí závěrečnou prezentací jednotlivých projektů, která je naplánována na duben příštího roku.

Šestiměsíční regionální podnikatelské kempy vychází z Letního podnikatelského kempu Nadace ZET. Za 7 let konání těchto akcí pomohla Nadace ZET více než 60 mladým lidem ze sociálně znevýhodněných podmínek. Někteří z nich studují na vysokých školách, jiní podnikají, věnují se řemeslu nebo si našli stálá zaměstnání.

Soňa Ličková, tisková mluvčí Zlínského kraje