Zlínský kraj ocenil lidi, kteří doma pečují o své blízké
Zlínský kraj ocenil lidi, kteří doma pečují o své blízké
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Představitelé Zlínského kraje ocenili občany, kteří se v domácím prostředí starají o blízkého člověka, jenž ze zdravotních důvodů potřebuje pomoc druhých bez ohledu na věk a diagnózu. Vyznamenány byly Jana Pařenicová z Luhačovic, Zdeňka Příhodová a Veronika Pernická z Valašského Meziříčí, Mgr. Mariana Zedníková z Pohořelic, Anna Vajdíková ze Zašové a Leona Zimčíková z Bojkovic. Ocenění těmto ženám jménem Rady Zlínského kraje osobně předal hejtman Radim Holiš a jeho statutární náměstkyně Hana Ančincová.

Na základě výzvy k předkládání návrhů do 6. ročníku ankety Ocenění pečujících osob bylo Odboru sociálních věcí krajského úřadu doručeno 20 návrhů, které posoudila hodnotící komise. Ta zohlednila životní příběhy nominovaných, časovou náročnost a délku péče i to, zda navržený kandidát využívá pomoc zvenčí ve smyslu prevence syndromu vyhoření.

„Všichni, kdo byli oceněni a nominovaní, si zaslouží naše ohromné poděkování a úctu. Jsou to obětavé a silné osobnosti, které i přes všechny životní těžkosti zastávají nelehký úkol a všechnu svou energii, lásku a péči věnují svým blízkým, proto mají náš obrovský obdiv a respekt,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Statutární náměstkyně Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast, vyzdvihla významný přínos, který má zajištění péče doma nejen pro pečovaného, ale i pro jeho rodinu a pro celou společnost. „Nejde jen o zachování sociálního kontaktu, který přispívá k duševní pohodě člověka, ale také o to, že si členové rodiny i okolí utvářejí vědomí sounáležitosti i úctu k člověku ve všech životních etapách, což potřebuje celá naše společnost,“ zdůraznila Hana Ančincová, která letos navrhla, aby kromě tří řádných ocenění byla udělena i tři mimořádná: „Rozhodli jsme se poukázat i na další tři osobnosti, které pečují na úkor svého pohodlí a dokazují, že tito úžasní spoluobčané žijí všude okolo nás. Chceme touto anketou přispět k jejich zviditelnění a morální podpoře,“ dodala statutární náměstkyně Ančincová.

Představení oceněných:

Řádná ocenění

Jana Pařenicová se stará jak o svého syna Jiřího, mladého muže trpícího postupnou ztrátou hybnosti s připojením na plicní ventilaci, tak i o svou dceru Adélu s dědičným a nevyléčitelným onemocněním. Ačkoliv lékaři tvrdili, že se Jiří dožije max. 20 let, díky starostlivé péči své matky letos oslavil 30. narozeniny. Přestože zůstala na péči o děti sama, nevzdává se a uvítá jakoukoliv pomoc. Oporou je jí rodina a místní spolky či sociální služby.

Zdeňka Příhodová již tři roky pečuje o svou maminku. Díky pomoci rodiny, příbuzných a terénní sociální služby může chodit do zaměstnání a dovolit si relaxaci v podobě turistiky.

Mariana Zedníková více než 10 let pečuje o svého manžela upoutaného na lůžko nevyléčitelnou nemocí, jejíž postup se stále zhoršuje. Přes všechny strasti, které jí osud přichystal, je silnou ženou, která bere život takový, jaký je. Při náročné péči o manžela zvládá i výchovu jejich tří nezletilých dětí a práci z domova.

Mimořádná ocenění:

Veronika Pernická díky aktivizování, rehabilitaci, úpravě stravy a hledání všemožné pomoci se snažila svému synovi Štěpánovi pomoci dohnat jeho výrazné vývojové opoždění. Přes všechnu tuto snahu se u něj rozvinulo závažné neurovývojové onemocnění, které jej ohrožovalo i na životě, a kterým trpí i druhorozená dcera Amálka. Obě děti tedy potřebují celodenní nepřetržitou péči. I když zůstala na péči o své děti sama, poskytuje jim maximální podporu v samostatnosti, se kterou jí pomáhá širší rodina a sociální služby.

Anna Vajdíková po narození svého hendikepovaného syna Tomáše využila svých zkušeností zdravotní sestry: absolvovala s ním rehabilitace a jiná cvičení, léčebné lázně i rekondiční pobyty. S opatrováním syna jí pomáhal manžel, jeho i její maminka a později i druhý syn. Spolu s dalšími rodiči dětí s postižením založili denní sociální službu, kterou Tomáš navštěvuje dodnes jako dospělý muž. Navzdory už i vlastním zdravotním problémům pokračuje v péči o syna a společně se účastní společenských, kulturních či sportovních akcí.

Leona Zimčíková s láskou pečuje o svou zdravou dceru a hendikepovaného syna Štěpána. Podporuje ji manžel, blízká rodina, ale také tým odborníků a díky tomu má možnost vlastního volného času, např. v podobě ručních prací. Aktivně se věnuje poskytování osvěty a informací dalším rodinám dětí s postižením. Rodina Zimčíkových tvoří harmonický sehraný tým, který svým odhodláním umožňuje Štěpánovi jeho rozvoj a plnohodnotný život.

Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje