Střední školy a firmy se ve Zlíně představily na Veletrhu práce a vzdělávání
Střední školy a firmy se ve Zlíně představily na Veletrhu práce a vzdělávání
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Přehlídka středních škol a vybraných firem Zlínského kraje se pod názvem Veletrh práce a vzdělávání uskutečnila ve středu 2. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Žáci základních škol, jejich rodiče, kariéroví a výchovní poradci i další zájemci zde mohli získat informace o nabízených studijních oborech na školách i o možnostech následného uplatnění v praxi. Akci uspořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje.

„Potřebujeme, aby mladí lidé zůstávali u nás v kraji a neodcházeli nám jinam. Klíčové je, aby zde měli možnost atraktivního pracovního uplatnění, a s tím samozřejmě úzce souvisí kvalitní nabídka vzdělávání. A to jim naše školy i naše firmy mohou nabídnout. Věřím proto, že si tu dnes každý najde to své, co ho zaujme," řekl při zahájení hejtman Radim Holiš.

Na veletrhu se mimo jiné prezentovalo také Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje. „Kariéroví poradci působící na školách mohou žákům a jejich rodičům významně pomoci při výběru vhodného studijního oboru. A právě těmto kariérovým poradcům poskytuje už pátým rokem metodickou podporu a pomoc Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje. Nabízí jim nejen individuální konzultace, ale i zpracování praktických materiálů a prezentací pro jejich práci," uvedla radní Zlínského kraje pro oblast školství Zuzana Fišerová.

Veletrh práce a vzdělávání se uskutečnil v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II".

Informace o vzdělávání ve Zlínském kraji nabízí portál www.zkola.cz.

Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje