V Uherském Brodě lákají chybějící strojaře
V Uherském Brodě lákají chybějící strojaře
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Zvýšit zájem žáků o strojírenské obory, které i v budoucnu mohou garantovat jistotu dobrého pracovního uplatnění, byl důvod, proč Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod ve spolupráci s Českou zbrojovkou uspořádaly Technický jarmark pro ředitele základních škol a výchovné poradce z mikroregionu Uherský Brod. Akce se konala pod záštitou Zuzany Fišerové, krajské radní pro školství.
   „Touto iniciativou v podstatě zahajujeme tradiční podzimní období, kdy se školy představují potenciálním uchazečům formou různých veletrhů a ´otevřených dveří´. Ve Zlínském kraji se hodně věnujeme rozvoji kariérového poradenství, které dětem pomůže s nasměrováním při výběru školy tak, aby v budoucnu jako dospělí dělali to, k čemu mají předpoklady a co jim také dává garanci dobrého výdělku přímo v regionu. To považujeme za základní podmínku, aby mladí neměli důvod odcházet jinam, ale zůstali v našem kraji, zakládali zde rodiny a byli tady spokojení. Velmi důležitá je proto úzká spolupráce škol a konkrétních podniků, ale i zainteresovaných měst a obcí společně vytvářejících tento ucelený motivační systém,“ sdělila radní Zuzana Fišerová a upozornila, že již 3. listopadu se v Kongresovém centru ve Zlíně uskuteční tematicky a oborově rozsáhlý veletrh škol.
   Uherskobrodský technický jarmark byl záměrně určen zástupcům „domácích“ základních škol přímo z mikroregionu. Zatímco v dřívějších letech totiž střední škola - COPT, založená jako vzdělávací zařízení České zbrojovky, učila hlavně děti z blízkého okolí a ještě před 3-4 lety ubytovávala maximálně 50 procent dojíždějících, momentálně už internát využívá 76 procent „přespolních“ žáků. Podle vedení školy je to tím, že SŠ – COPT je jediná vzdělávací instituce v ČR, která vyučuje obor technik – puškař. Přesto však management zbrojovky i vedení školy chtějí, aby to byli především místní lidé, kdo vnímají příležitost pracovat v tradičních strojírenských továrnách jako svou perspektivu.
   „V mikroregionu Uherský Brod je 34 strojírenských firem, které mají velkou poptávku po absolventech. Přitom klesá počet žáků ve strojírenských oborech: za posledních 5 let ve Zlínském kraji zaznamenáváme pokles průměrně o 44 procent. Proto máme maximální snahu tento trend zastavit a získat znovu zájemce,“ řekla ve své prezentaci zástupkyně ředitele SŠ-COPT Hana Kubišová.
Ředitel ZŠ v Dolním Němčí Milan Kvasnička, označil akci za přínosnou iniciativu: „Žáci naší školy vnímají Českou zbrojovku jako perspektivního zaměstnavatele. Jen je škoda, že kvůli Covidu letos nemůžou přijít sami a podívat se přímo do provozu, aby si udělali konkrétní představu. A tak jim alespoň zprostředkujeme všechny aktuální informace, které jsme se dnes mohli dozvědět,“ zmínil jeden z dvacítky účastníků.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje