V Kroměříži vznikne nové přístaviště
V Kroměříži vznikne nové přístaviště
Stávající molo nahradí nové, tentokrát pevné, o délce 60 metrů. foto: město Kroměříž

Zlínský kraj – Na kroměřížském Erbenově nábřeží vznikne nové přístaviště. Na jeho stavbě bude město spolupracovat s Ředitelstvím vodních cest ČR. Nebude chybět pevné molo, přípojka elektřiny nebo nové osvětlení. Město do budoucna navíc plánuje stavbu dalšího rekreačního přístavu poblíž letiště.

Rada města Kroměříže schválila uzavření smlouvy o vybudování přístaviště s Ředitelstvím vodních cest ČR (ŘVC). Tento projekt potřebuje mimo jiné kvůli přípojce elektřiny souhlas města se stavbou na pozemcích v jeho vlastnictví. S tím ale rada nemá problém.

„Stavbu přístaviště na Erbenově nábřeží vedení města podporuje. Plavba po řece Moravě totiž patří k atrakcím, díky kterým je Kroměříž pro turisty zajímavější,“ říká starosta Tomáš Opatrný.

Přístaviště vznikne na pravém břehu řeky Moravy, kde se prozatím nachází provizorní molo. To nahradí molo pevné s délkou 60 metrů, stavět u něj budou rekreační lodě. Vyrostou zde i zmiňované přípojky elektřiny, nové osvětlení, kamerový systém, schodiště a přístupový chodník k molu s informačním systémem. Investorem tohoto projektu bude právě ŘVC.

Kromě přístaviště na Erbenově nábřeží je v plánu ještě jedna stavba. V lokalitě u letiště nedaleko soutoku Moravy s říčkou Kotojedkou by měl vyrůst nový rekreační přístav. Kotvit by v něm mohlo asi 80 lodí. Aby mohl přístav vzniknout, musela by se nejdřív vybudovat nová plavební komora u jezu Bělov na Zlínsku. Tím by se propojily dva v současné době oddělené plavební úseky. Znamenalo by to tedy, že Baťův kanál by mohl být splavný až do Kroměříže.

Zastupitelé loni schválili požadavky, se kterými se město v souvislosti s chystaným přístavem a přístavištěm obrátilo na ŘVC. Seznam požadavků vychází z připomínek, které měli místní občané při veřejném projednání záměru. Město tak souhlasí s obyvateli Trávnických zahrádek, kterých se stavba dotýká nejvíc. Ti požadují, aby se vjezdový kanál přemostil a vznikl most jak pro auta, tak pro pěší a cyklisty. Do záměru by měla být zapracována taky připravovaná cyklostezka Kroměříž – Trávnické zahrádky.

Město při jednání s ŘVC myslí i na zachování stávajícího přemostění Kotojedky. Chce, aby po celou dobu stavby byl zajištěný obousměrný provoz s možností vjezdu MHD do Trávnických zahrádek. Město chce zároveň prověřit šířku silnice podél přístavu. Má zde totiž vzniknout nové parkoviště a zastupitelé dbají na to, aby tudy mohla auta projíždět bezpečně. Ve hře je taky možnost osazení protipovodňových vrat. A poslední připomínkou města je zajištění koordinace dopravní obslužnosti po dobu výstavby, včetně zohlednění stavu a vytíženosti komunikací, po kterých stavební stroje budou jezdit.

Gabriela Škrabalová