V Baťově vile byly oceněny osobnosti nemocnic Zlínského kraje
V Baťově vile byly oceněny osobnosti nemocnic Zlínského kraje
foto: Policie ČR Zlín

Zlínský kraj – Výrazné osobnosti nemocnic Zlínského kraje převzaly v úterý 15. listopadu ocenění ve zlínské Baťově vile. O držitelích ocenění rozhodli sami zaměstnanci nemocnic, kteří hlasovali v anketě nazvané Osobnosti nemocnic Zlínského kraje očima kolegyň a kolegů 2023. Za Zlínský kraj přišli oceněným poblahopřát a poděkovat za jejich práci hejtman Radim Holiš, náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová, náměstek hejtmana David Vychytil a radní Jiří Jaroš. „Můžeme mít nemocnice a jejich vybavení na té nejmodernější úrovni, jejich nejdůležitější součástí však jsou a vždy budou lidé. A to nejen lékaři a zdravotní sestry, ale i ostatní nelékařský personál. Bez nich to zkrátka nejde, jejich role v nemocnicích je zcela klíčová. Proto jsem velmi ráda, že se už podruhé uskutečnila anketa, díky které můžeme ocenit výrazné osobnosti nemocnic z našeho kraje, zviditelnit jejich vynikající práci a osobně jim poděkovat za to, co pro naše občany dělají,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová.

Každá nemocnice umožnila v rámci ankety všem svým zaměstnancům nominovat do konce letošního září konkrétní osobnosti do kategorií Lékař, Nelékařský zdravotnický pracovník a Nezdravotník. V dalším kole se během října uskutečnilo interní hlasování zaměstnanců. Představenstva nemocnic měla navíc možnost udělit jednu zvláštní cenu pro současné nebo bývalé zaměstnance za mimořádný přínos pro nemocnici. Kroměřížská nemocnice udělila zvláštní ceny dvě. Věcné ceny do ankety věnovaly Zlínský kraj, představenstva jednotlivých nemocnic a Lázně Luhačovice.

Přehled oceněných

Krajská nemocnice T. Bati

1) LÉKAŘ/LÉKAŘKA – MUDr. Oldřich Mašlík, lékař na oddělení ARIM

2) NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE – PharmDr. Pavel Kurfürst, Ph.D., vedoucí farmaceut v Nemocniční a veřejné lékárně

3) NEZDRAVOTNICKÉ PROFESE – Vít Kadlčík, vedoucí nemocniční kaplan, Oddělení klinické pastorační péče

4) ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSTAVENSTVA (za mimořádný přínos pro nemocnici) – Bc. Bohumila Vojtová, vrchní sestra onkologického oddělení

Kroměřížská nemocnice

1) LÉKAŘ/LÉKAŘKA – MUDr. Tomáš Grézl, lékař na oddělení ORL

2) NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE – Jiří Minks, DiS., vedoucí laborant Radiodiagnostického oddělení

3) NEZDRAVOTNICKÉ PROFESE – Mgr. Kamila Tunkerová, sociální pracovnice

4) ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSTAVENSTVA (za mimořádný přínos pro nemocnici) – MUDr. Lumír Domes, primář Urologického oddělení; MUDr. Jan Kubánek, dlouholetý lékař Hemodialyzačního oddělení

Uherskohradišťská nemocnice

1) LÉKAŘ/LÉKAŘKA – MUDr. Vladimír Klapal, lékař na oddělení interny

2) NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE – Alena Arnoldová, sestra na urologickém oddělení

3) NEZDRAVOTNICKÉ PROFESE – Ing. Lubomír Gazdoš, personalista

4) ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSTAVENSTVA (za mimořádný přínos pro nemocnici) – MUDr. Helena Vališová, lékařka Neonatologické ambulance

Vsetínská nemocnice

1) LÉKAŘ/LÉKAŘKA – MUDr. Tomáš Bár, lékař chirurgického oddělení

2) NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE – Ladislav Holík, DiS., staniční sestra ambulantní části interního oddělení

3) NEZDRAVOTNICKÉ PROFESE – Bc. Jan Maštalíř, bezpečnostní manažer

4) ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSTAVENSTVA (za mimořádný přínos pro nemocnici) – MUDr. Petr Povýšil, lékař chirurgického oddělení

Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje