Nový fotovoltaický systém pomáhá Uherskohradišťské nemocnici zvýšit energetickou soběstačnost
Nový fotovoltaický systém pomáhá Uherskohradišťské nemocnici zvýšit energetickou soběstačnost
foto: Nemocnice Uherské Hradiště

Zlínský kraj – V prvním listopadovém týdnu byl spuštěn provoz nové fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše hematologicko transfuzního oddělení. Uherskohradišťská nemocnice tak pokračuje v nastoleném trendu zvyšování energetické soběstačnosti, další instalace solárních panelů jsou plánovány i v příštím roce.

„S náročným energetickým provozem v nemocnici doposud pomáhaly tři fotovoltaické elektrárny. Dvě fungují na střeše centrálních objektů, třetí byla instalována na zrekonstruovanou budovu plicního pavilonu. Objekt hematologicko transfuzního oddělení byl osazen celkem 56 panely o jednotkovém výkonu 450 Wp. Do budoucna plánujeme fotovoltaiku instalovat na přístřešek pro sanitky, budovu garáží a také na střechu budovy „staré“ interny ihned poté, co bude dokončena její plánovaná rekonstrukce,“ sdělil vedoucí stavebních investic Ing. Pavel Lečbych.

„Nemocnice je jako zdravotnické zařízení na spotřebu elektrické energie velmi náročná. Instalace fotovoltaických elektráren je jedním z řešení, které nám pomáhá vysokou spotřebu snižovat. Vyrobená energie bude v celém rozsahu spotřebována v areálu nemocnice. Předpokládáme, že díky nově instalovaným panelům se nám ročně podaří vyrobit 24 MWh, celková roční výroba instalovaných elektráren v areálu UHN pak bude činit cca 250 MWh, což odpovídá přibližně 4,6 % celkové spotřeby elektřiny,“ dodal Ing. Igor Balák, provozně správní náměstek.

Náklady na pořízení nové fotovoltaické elektrárny dosáhly téměř 1,05 mil. Kč včetně DPH a byly uhrazeny z vlastních prostředků Uherskohradišťské nemocnice.

Mgr. Lucie Sedláčková, tisková mluvčí Uherskohradišťské nemocnice