Tripartita Zlínského kraje apeluje na vládu kvůli energetické nejistotě zaměstnavatelů
Tripartita Zlínského kraje apeluje na vládu kvůli energetické nejistotě zaměstnavatelů
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Situaci na trhu práce, zprávy pracovních komisí, informaci o aktuálním stavu přípravy dostavby a rekonstrukce KNTB ve Zlíně i apel na vládu kvůli energetické nejistotě významných zaměstnavatelů v regionu projednala Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje na své plenární schůzi 22. září.

„Krajská tripartita jednomyslně přijala usnesení, kterým vyjádřila apel na vládu kvůli energetické krizi doléhající nejen na domácnosti a menší firmy, ale také na významné zaměstnavatele v regionu, kteří jsou zklamáni z nečinnosti vlády, protože není znám časový horizont řešení, a tudíž mohou těžko cokoliv plánovat a předvídat,“ sdělil hejtman Radim Holiš.

V usnesení, které Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje přijala, je uvedeno: „Zástupci významných zaměstnavatelů Zlínského kraje jsou znepokojeni nad vývojem cen energií i nejistotou dodávek pro velkoodběratele. Vzhledem k nutnosti plánování výroby, řešení uplatnitelnosti produktů na trhu i vzhledem k vzrůstajícímu sociálnímu napětí na straně zaměstnanců potřebují také velkoodběratelé jistotu ohledně cen i dodávek energií zejména pro rok 2023 a další roky. Zároveň požadují, aby vláda nejen zastropovala ceny energií pro jejich výrobce, ale také důsledně hlídala a případně regulovala výši marží obchodníků s energiemi.“

Podle údajů Úřadu práce ČR se Zlínský kraj již od října 2021 drží na třetí nejnižší příčce nezaměstnanosti v rámci krajů České republiky. Na konci srpna 2022 bylo v kraji evidováno 11 652 volných pracovních míst.

Hejtman Radim Holiš také členy tripartity informoval o stavu přípravu rekonstrukce a dostavby KNZB ve Zlíně. Náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová přednesla zprávu o situaci v nemocnicích, náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel prezentoval aktuální informace týkající se krajské dopravy a náměstek hejtmana pro finance, majetek a rozvoj podnikání David Vychytil přiblížil jednání Krajské ekonomické rady východní Moravy, které proběhlo v tomto týdnu a klíčovým bodem byla prezentace makroekonomického analytika Petra Zahradníka o aktuální situaci v České republice a aktivitách Národní ekonomické rady vlády v oblasti energetiky a veřejných financí.

Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje