Stavbě přehrady Vlachovice bude předcházet revitalizace a ozdravení krajiny
Stavbě přehrady Vlachovice bude předcházet revitalizace a ozdravení krajiny
Vizualizace foto: PMO

Zlínský kraj - Práce na přípravě vodní nádrže Vlachovice postupují. Aktuálně probíhá předprojektová příprava přehrady, která má zásobovat vodou obce a města ve Zlínském kraji, informoval server Zlin.cz mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.
   Povodí Moravy, s. p. v současnosti připravuje revitalizační opatření, která ozdraví celou okolní krajinu. Současně s tím připravilo web, kde informuje o průběhu přípravy vodního díla.
   Přípravu výstavby vodního díla Vlachovice již v loňském roce potvrdila vláda usnesením č. 243 ze dne 18. dubna 2018, kterým byl schválen investor VD Vlachovice – Povodí Moravy, s. p. a uloženo po dokončení předprojektové přípravy neprodleně zahájit projektovou přípravu VD Vlachovice. Příprava se týká vodního díla s maximální hladinou na kótě 390,0 m n.m., výškou hráze 40 m, plochou zátopy 212,9 ha a celkovým objemem 29,1 mil. m3.
   „V současnosti pracujeme na předprojektové přípravě. Před samotnou realizací vodní nádrže totiž chceme v povodí budoucí nádrže uskutečnit řadu revitalizačních opatření, opatření v lesích, výstavbu tůní, malých vodních nádrží a soubor protierozních opatření na zemědělské půdě. V první řadě chceme ozdravit krajinu tak, aby nedocházelo ke zrychlenému odtoku vody z povodí Vláry a k vysoušení krajiny, ale aby tímto naopak došlo ke zlepšení přirozené schopnosti krajiny zadržovat vodu," přiblížil první kroky směřující k výstavbě vodní nádrže Vlachovice generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Aktuálně Povodí Moravy, s. p. vyhodnocuje výběrové řízení na projektovou přípravu těchto přírodě blízkých opatření v povodí budoucího VD Vlachovice.
   Současně s tím probíhá rozsáhlý inženýrskogeologický průzkum a bylo provedeno geodetické zaměření lokalit, které jsou nezbytným podkladem pro další přípravu takto významné nádrže. Probíhá také pasportizace kanalizací obcí v povodí nádrže. Podrobná technická studie, která se sestává z celého souboru odborných studií a posudků nezbytných pro upřesnění technického řešení vlastní nádrže i všech souvisejících investic, bude předána v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. Teprve na základě těchto podkladů bude možné naplánovat další postup příprav včetně harmonogramu.
   Hlavním účelem vodního díla je zabezpečení spolehlivého vodárenského odběru a pokrytí potřeb vody v území s nedostatkem podzemních zdrojů vody. "Nádrž bude plnit řadu funkcí, ale v první řadě bude sloužit obyvatelům žijícím na území Zlínského kraje k zajištění zásobování pitnou vodou. Víceúčelové využití této nádrže bude spočívat také v protipovodňové ochraně sídel ležících podél řeky pod uvažovanou nádrží, nadlepšování minimálních průtoků pro zajištění ekologických funkcí Vláry v období sucha a rovněž zachování požadovaného ředění odpadních vod," popsal Gargulák.
   Kvůli informovanosti obyvatel Povodí Moravy, s. p. připravilo web, kde si lidé můžou dohledat potřebné informace a aktuality o připravované vodní nádrži. Web obsahuje nejen informace o významu a funkcích připravované nádrže, odpovídá na nejčastější dotazy, ale také informuje například o majetkoprávním vypořádání. Vedle toho uvádí na pravou míru některé chybné informace, které se v souvislosti s přípravou nádrže objevují.
   „Setkali jsme se v některých médiích například s informací, že se má jednat o jednu z největších nádrží v republice. Pro srovnání je objem VD Nové Mlýny 135 mil. m3 vody, VD Vranov 132 mil. m3 vody, VD Dalešice 126 mil. m3 vody, VD Vír 56 mil. m3 vody. V tomto ohledu nelze o VD Vlachovice s 29 mil. m3 hovořit jako o obří ani největší vodní nádrži na Moravě," vysvětlil Gargulák.
Irena Frolová, Zlin.cz