Hejtmanství hodlá finančně podpořit přípravu vodního díla Vlachovice
Hejtmanství hodlá finančně podpořit přípravu vodního díla Vlachovice
Vizualizace budoucího vodního díla foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Poskytnutí dotace státnímu podniku Povodí Moravy až do výše 868 tisíc korun na pořízení podkladové dokumentace, která bude použita pro modernizaci kanalizační sítě v obcích dotčených výstavbou vodního díla Vlachovice, projednali krajští radní a doporučili zastupitelstvu její schválení.
   „S Povodím Moravy, které je investorem připravované výstavby vodního díla Vlachovice, máme uzavřeno memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti vodního hospodářství. Rozhodli jsme se proto finančně podpořit zpracování podkladové dokumentace pro modernizaci kanalizační sítě v okolí budoucí přehrady Vlachovice, které je jednou ze základních podmínek pro další postup příprav tohoto velkého investičního záměru,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, zodpovědný za oblast strategického rozvoje.
   Plánované vodní dílo Vlachovice je klíčové pro budoucí zásobování obyvatel Zlínského kraje pitnou vodou. Významně přispěje také ke snížení povodňových rizik a optimalizaci vodního režimu v území v povodí řeky Vláry.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje