Seznam Mistrů tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje se rozrostl o tři nová jména
Seznam Mistrů tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje se rozrostl o tři nová jména
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Nositeli titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje se v letošním roce stali košíkář Radim Klimek z Morkovic-Slížan a bratři Čípovi ze Zubří. Petr Číp vyrábí historické hudební nástroje, zejména různé druhy dud. Miroslav Číp se věnuje výrobě zobcových fléten. Ocenění si z rukou hejtmana Radima Holiše a krajské radní pro kulturu Zuzany Fišerové převzali na slavnostní vyhlášení, které se uskutečnilo v úterý 14. května v reprezentačních prostorách uherskohradišťské Reduty.

„Titul mistrům tradičních řemesel uděluje Zlínský kraj od roku 2012. Díky nadání a úsilí jeho nositelů přežívají původní rukodělné techniky do dnešních dnů. Výrobky těchto řemeslníků přispívají k bohatství našeho regionálního i národního kulturního dědictví. Nositelé titulu získávají spolu s dekretem a finanční odměnou také právo užívat na svých výrobcích a propagačních materiálech ochranou známku, která je dokladem o unikátnosti jejich umění,“ sdělila radní Zuzana Fišerová.

Stalo se už tradicí, že slavnostní udílení titulů je spojeno s předáváním Ceny Vladimíra Boučka, kterou uděluje Zastupitelstvo města Uherské Hradiště za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Ocenění letos získaly Ludmila Dvořáková za tvorbu kraslic zdobených voskovou batikou, Alena Minaříková za umění výšivek a Eva Horáková, která se zabývá autorskou tvorbou modrotisku.

Nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2023:

- Radim Klimek – Práce s přírodními pletivy (košíkářství)
- Miroslav Číp – Výroba dechových hudebních nástrojů (zobcových fléten)
- Petr Číp – Výroba historických hudebních nástrojů

Soňa Ličková, tisková mluvčí Zlínského kraje