S pracovním uplatněním handicapovaných ve Zlínském kraji nově pomáhá Rytmus
S pracovním uplatněním handicapovaných ve Zlínském kraji nově pomáhá Rytmus
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Nalézt uplatnění na trhu práce pomáhá nově ve Zlínském kraji lidem se zdravotním postižením nevládní nezisková organizace Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. V regionu už zahájila spolupráci s devíti službami chráněného bydlení či domovy pro osoby se zdravotním postižením. Své služby organizace představila veřejnosti 1. února při příležitosti otevření zlínské pobočky, která sídlí ve 41. budově bývalého areálu Svit ve Zlíně.

„V rámci transformace krajských sociálních služeb se zaměřujeme mimo jiné na podporu aktivit, které pomohou klientům zvyšovat jejich soběstačnost a integrovat se do běžného prostředí. Chceme jim umožnit, aby se stali součástí komunity a s pomocí se zapojili do pracovního procesu, v tomto nám Rytmus velmi pomůže,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která ve Zlínském kraji odpovídá za sociální oblast.

Jak to funguje v praxi? Klient nebo pracovník sociální služby kontaktuje organizaci Rytmus a absolvuje úvodní rozhovor s konzultantem, který jej na cestě k zaměstnání bude doprovázet. „Společně s člověkem, který hledá práci, případně s jeho blízkými, hledáme silné stránky člověka, zjišťujeme sny a přání ohledně práce. Sestavíme životopis a oslovujeme možné zaměstnavatele. Tak ve zkratce vypadá spolupráce,“ vysvětluje vedoucí služby Antonín Lajda.

Do nového zaměstnání s klientem na začátku dochází asistent, který mu pomáhá se zorientovat. „Trénují například cestu do práce, učí se zvládat zadané úkoly, komunikovat s kolegy, orientovat se v čase a prostoru nové firmy nebo si říkat o pomoc a přestávku. Intenzita asistence se postupem času snižuje až do doby, kdy je člověk soběstačný nebo vše zvládá za přirozené pomoci svých kolegů,“ doplnil vedoucí služby.

Organizace Rytmus podporuje lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do života už od roku 1994. Své pobočky má v Praze, Brně, Karlovarském kraji a nyní i ve Zlínském kraji. Dlouhodobě spolupracuje s velkými řetězci, jako jsou McDonald's, Lagardere, drogerie DM či Ikea, ale i s orgány státní správy a desítkami menších firem.

Soňa Ličková, tisková mluvčí Zlínského kraje