Radní Zlínského kraje a města Zlína zasedli ke společnému jednání
Radní Zlínského kraje a města Zlína zasedli ke společnému jednání
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Oblast majetku a investic, doprava či odpadové hospodářství patřily mezi hlavní témata, jimiž se na svém společném zasedání zabývala Rada Zlínského kraje s Radou města Zlína. Jednání se uskutečnilo ve středu 10. února na krajském úřadě.
   „Do vedení kraje jsme přišli s tím, že se budeme pravidelně setkávat s představiteli místních samospráv. Jako první jsme ke společnému jednání pozvali radu krajského města, abychom se dozvěděli, jak si město Zlín a Zlínský kraj mohou navzájem pomoci. Informovali jsme se mezi sebou o tom, co bylo v minulosti dohodnuto, na co můžeme navázat, či kde je naopak potřeba spolupráci teprve nastavit tak, aby se kraj i krajské město ruku v ruce rozvíjely k plné spokojenosti svých občanů,“ řekl hejtman Radim Holiš.
   Největší pozornost byla při jednání věnována oblasti majetku a investic. Debatovalo se například o budoucím využití Čiperovy vily, která je v majetku kraje. Představitelé města i kraje se shodli na tom, že chtějí aktivně spolupracovat na rozvoji myšlenky, se kterou rodina Čiperova tuto vilu kraji darovala, a do budoucna tak tuto památkově chráněnou stavbu zpřístupnit veřejnosti a využívat ji jako místo pro edukační aktivity, výstavy, konání společenských akcí, konferencí, apod. Kraj pro zvelebení vily hodlá využít externího financování prostřednictvím připravovaných dotačním titulů.
   Dalším diskutovaným tématem bylo odpadové hospodářství, zejména z hlediska měnící se legislativy a požadavku na odklon od skládkování komunálního odpadu. Jak informoval primátor Jiří Korec, město Zlín vlastní Technické služby, které se odpadovým hospodářstvím zabývají a aktuálně řeší možnosti a potenciální moderní technologie pro budoucí zpracování odpadů. Ty jsou přitom závislé na určitém objemu zpracovávaného odpadu, jeví se tedy jako nezbytné zapojit do budoucna do tohoto systému i další obce v kraji, které problematiku likvidace odpadů budou muset rovněž řešit. Hejtman Radim Holiš v tomto městu nabídl pomoc při komunikaci se starosty obcí. Kraj také sestaví dvě pracovní skupiny, jednu zaměřenou na odpady, druhou na energetiku, jejichž součástí budou i zástupci města Zlína.
   „S kolegy z krajské rady se chceme postupně potkat s radami všech třinácti obcí s rozšířenou působností. Chceme za nimi aktivně jezdit, protože když nám starosta ukáže nějaký konkrétní problém přímo na místě, je to vždycky lepší než se jen dívat do papírů,“ uzavřel hejtman Radim Holiš.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje