Plán rozvoje Zlínského kraje pro roky 2024–2025 obsahuje 187 aktivit za téměř 8 miliard
Plán rozvoje Zlínského kraje pro roky 2024–2025 obsahuje 187 aktivit za téměř 8 miliard
Ilustrační foto foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Celkem 187 rozvojových aktivit kraje a jeho organizací v objemu téměř 8 miliard korun obsahuje Plán rozvoje Zlínského kraje pro roky 2024–2025, který schválilo krajské zastupitelstvo.

„Smyslem Plánu rozvoje je v daném dvouletém období sledovat naplňování priorit, které máme definovány ve Strategii rozvoje Zlínského kraje 2030. To nám mimo jiné umožňuje kontrolovat vyváženost rozvoje jednotlivých oblastí, které máme jako kraj na starosti, tedy od zdravotnictví a sociálních služeb, přes dopravu, kulturu až po podnikání nebo inovace,“ vysvětlil náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj.

Jednotlivé rozvojové aktivity jsou rozděleny do tří základních pilířů. První z nich, Ekonomika a trh práce, je zaměřen na podporu ekonomického rozvoje, podnikatelského prostředí, infrastruktury pro podnikání, výzkumu a vývoje, trhu práce a zahrnuje v sobě i aktivity na podporu cestovního ruchu. Druhý pilíř, Lidé a kvalita života, obsahuje nejvyšší počet rozvojových aktivit. Jedná se především o aktivity z oblasti zdravotnictví, školství, sociálních věcí a kultury. Poslední z pilířů, Infrastruktura a kvalita prostředí, nese aktivity v oblasti mobility, energetiky, ICT nebo rozvoje venkova.

Nejvíce peněz, více než 2 miliardy korun, má kraj v rámci Plánu rozvoje pro roky 2024–2025 vyčleněno na investiční akce a podpůrné programy ve svých nemocnicích. Jde například o výstavbu nového gynekologicko-porodnického komplexu v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, přístavbu východního křídla budovy A v Kroměřížské nemocnici, rekonstrukci objektu č. 11 v Uherskohradišťské nemocnici nebo modernizaci areálu Vsetínské nemocnice. Pro investiční akce a dotační programy v sociální oblasti má kraj alokováno 914 milionů, ve školství 744 milionů, v kultuře 644 milionů a v dopravě 564 milionů korun.

Hejtmanství nezapomíná ani na energetickou bezpečnost a soběstačnost, pro jejíž zajištění v letech 2024 a 2025 počítá s částkou 1,371 miliardy korun. Zahrnovat bude například snížení energetické náročnosti budov vlastněných Zlínským krajem včetně instalace fotovoltaických elektráren nebo pořízení elektromobilů pro kraj a jeho organizace.

Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje