Odborníci v kraji diskutovali o kybernetické bezpečnosti i řešení krizových situací
Odborníci v kraji diskutovali o kybernetické bezpečnosti i řešení krizových situací
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Hned dvě odborné konference připravila v těchto dnech Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky dnes pořádá konferenci zaměřenou na kybernetickou bezpečnost. Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti zorganizovala konferenci CrisCon, která se zabývá krizovým řízením a řešením krizových situací. Konference se zúčastnili také zástupci Zlínského kraje v čele s hejtmanem Radimem Holišem.

Cílem konference Kybernetická bezpečnost je sdílení aktuálních zkušeností v této oblasti. Jednotlivé přednášky doplňují prakticky zaměřené workshopy. Mezi tématy jsou také technologie průmyslového blockchainu v informačních, průmyslových a logistických systémech, kybernetická bezpečnost SMART systémů (automotive), nové výzvy a cílené vzdělávání v kybernetické bezpečnosti či kybernetická bezpečnost HW prvků chytré síťové infrastruktury.

Odborníci se zaměřením na krizové řízení a bezpečnost se sjeli do Uherského Hradiště na konferenci CrisCon, kde diskutovali o aktuální bezpečnostní a geopolitické situaci se zaměřením na ukrajinskou krizi. Cílem konference bylo vytvořit prostor pro výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v oblasti krizového a rizikového managementu. Konference umožnila širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků, odborníků z praxe i dalších účastníků konference o zásadách krizového řízení, environmentální bezpečnosti, analýzy rizik a jejich řízení na úrovni kraje, obce s rozšířenou působností, podniku nebo zařízení. Tématy jsou například bezpečnost logistických procesů, environmentální hrozby a jejich rizika v ČR, krajinný management a ochrana biodiverzity nebo ochrana obyvatelstva.

Více informací na https://e-konference.utb.cz/ a https://criscon.cz/

Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje (s využitím tiskové zprávy UTB)