Nejlepší webové stránky v kraji mají Valašské Klobouky. Uspěl i Vsetín a ValMez
Nejlepší webové stránky v kraji mají Valašské Klobouky. Uspěl i Vsetín a ValMez
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Ceny vítězům 22. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí byly dnes slavnostně předány v sídle Zlínského kraje. V kategorii webových stránek měst prvenství z loňského roku obhájily Valašské Klobouky, mezi obcemi zvítězily Zádveřice-Raková. Cena za nejlepší elektronickou službu putuje rovněž do Valašských Klobouk. Oceněným přišli osobně poblahopřát hejtman Jiří Čunek a krajský radní Petr Gazdík. 
   „V dnešní době je pro města a obce velmi těžké soupeřit s atraktivností zpravodajských severů, jejichž obsah je mnohdy tak šokující, že rychle odvádí pozornost lidí k tomu, co se jich vlastně až tak netýká, od toho, co by je mělo zajímat nejvíce, neboť se to vztahuje k místu, kde žijí. Za to, že se města a obce snaží se svými informacemi prorazit a předkládat je svým občanům atraktivní a zajímavou formou, jim proto patří velký dík. Dnes tu oceňujeme ty nejlepší z nich a já si moc přeji, aby byly vzorem a inspirací i pro ostatní,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Radní Petr Gazdík k tomu dodal: „Webové stránky měst a obcí už nejsou jen hezkou výkladní skříní, ale v době v níž žijeme, jsou již nutností. Kvalitní webové stránky totiž mohou občanům pomoci získat důležité informace v mnoha, často složitých, situacích.“
   V krajských kolech se soutěžilo ve třech kategoriích: Nejlepší webové stránky města (včetně magistrátů, městských částí a obvodů), Nejlepší webové stránky obce (včetně městysů) a Nejlepší elektronická služba. Krajské kolo soutěže uspořádal spolek Český zavináč ve spolupráci se Zlínským krajem. Přihlásilo se do něj celkem 6 měst, 19 obcí (nejvíce z celé republiky) a o vítězství se ucházely také 4 elektronické služby, které města nebo obce provozují.
   V prvních dvou uvedených kategoriích hodnotila krajská odborná porota celkový dojem z webových stránek, dále jejich ovladatelnost, přehlednost, informační hodnotu, výtvarné zpracování, podporu zobrazení na mobilních zařízeních či bezbariérovou přístupnost. Valašské Klobouky a Zádveřice-Raková letos zvítězily zejména díky výborně zpracovaným povinně zveřejňovaným informacím a úřední desce.
   V kategorii Nejlepší elektronická služba byly hodnoceny užitečnost služby a inovativnost řešení. Porotu nejvíce zaujal kvalitně zpracovaný mapový portál města Valašské Klobouky, který na jednom místě nabízí přehledné a užitečné informace vztahující se k územnímu plánu města, technické infrastruktuře, zeleni nebo vymezení záplavových území. Tyto informace lze navíc vrstvit, a tedy vzájemně kombinovat.
   Vítězové v jednotlivých kategoriích postupují do celostátního kola soutěže, jehož výsledky budou slavnostně vyhlášeny 18. října v Hradci Králové.

Zlatý erb 2020 – výsledky za Zlínský kraj:
Nejlepší webové stránky města:
1. Valašské Klobouky
2. Vsetín
3. Holešov
Nejlepší webové stránky obce:
1.Zádveřice-Raková –
2. Slopné
3. Horní Lhota
Nejlepší elektronická služba:
1. Valašské Klobouky
2. Přílepy
3. Valašské Meziříčí
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje